Alegerea depinde de credință sau credința depinde de alegere?

Mîntuirea depinde de alegerea lui Dumnezeu. Credința noastră depinde de alegere. Noi credem pentru că am fost aleși, nu sîntem aleși pentru că am crezut.

Dacă am fi aleși pentru că am crezut, mîntuirea nu ar mai fi prin har, ci prin meritul faptei noastre.

Desigur, după nașterea din nou, omul crede, capacitatea lui morală este regenerată și atunci el crede cu putere, și prin credință este justificat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: