Ce înseamnă predestinarea?

Dumnezeu a hotărît să-i salveze pe unii membrii ai rasei umane și să lase restul rasei umane să piară. Dumnezeu a făcut această alegere – El a ales unele persoane pentru a fi mîntuite și a beneficia de viață veșnică, iar pe celelalte le-a trecut cu vederea, lăsîndu-le să aibă parte de consecințele păcatelor lor în chinul veșnic din Iad.

Dumnezeu este autorul a tot ceea ce există. El a creat lumea și universul. Tot ceea ce există aparține lui. Faptul că El deține totul, Îi dă dreptul să facă tot ceea ce dorește prin Voia lui Sfîntă.

A spune că Dumnezeu predestinează tot ceea ce se întîmplă înseamnă pur și simplu a spune că Dumnezeu este suveran peste toată creația Lui. Dumnezeu nu permite ca un lucru să se întîmple fără voia lui, altfel, acel lucru are mai multă putere decît Dumnezeu.

Dumnezeu nu trebuie să se îngrijoreze cu privire la ceea ce se întîmplă. El este suveran și controlează toate lucrurile.

Dacă respingem suveranitatea, atunci îmbrățișăm ateismul.

Dumnezeu nu face rău și nici nu încalcă libertatea omului. Toate acestea sînt sub suveranitatea lui Dumnezeu.

Cînd ne gîndim la Dumnezeul suveran, ne gîndim la 4 opțiuni ale Sale:

  1. Dumnezeu putea decide ca nimeni să nu fie mîntuit
  2. Dumnezeu putea asigura tuturor oportunitatea să fie mîntuiți
  3. Dumnezeu putea interveni direct și putea să asigure mîntuirea tuturor oamenilor
  4. Dumnezeu putea interveni direct și să asigure mîntuirea unor oameni

1 și 3 sînt concepții universale pe care creștinii le resping. Discuția este între 2 și 4. Creștinismul reformat răspunde prin varianta 4. Noi credem că Dumnezeu face mai mult pentru rasa umană decăzută prin opțiunea 4 decît prin opțiunea 2. Dacă Dumnezeu ar acorda oportunitatea, ce ar putea un om cu capacitate morală decăzută să aleagă? Oportunitatea ar fi atunci falsă. Toți oamenii ar alege răul, ceea ce deja fac. Prin varianta 4, Dumnezeu, în suveranitatea Lui, alege să salveze, pentru că așa este plăcut Voii Sale (Efeseni 1)

Dumnezeu nu trebuie să ceară permisiunea omului pentru a face ceea ce dorește.

De ce Dumnezeu nu-i alege pe unii oameni? Nu știu. Dumnezeu nu este obligat să mîntuiască pe nimeni. Biblia insistă că Dumnezeu poate să aibă milă de oricine dorește (Romani 9).

Unii ar putea să spună că acest lucru nu este corect – Dar ce este corect? Ceea ce ar fi corect ar fi ca Dumnezeu să ne lase în păcatul nostru, să fim morți. Faptul că Dumnezeu salvează pe unii pentru că așa vrea El de ce nu este atunci corect? Dumnezeu acordă numai două lucruri:

  1. milă – celor aleși
  2. dreptate – celor care se află în propriile lor păcate făcute liber.

Nu există simetrie. El unora le dă milă, altora dreptate. Niciunul nu e victimă a nedreptății.

Atunci cînd faci milostenie, cînd dai bani la 2 din 5 săraci, de ce nu le dai și celorlalți 3? Milostenia este necondiționată, ai dat celor 2 pentru că ai vrut. Ceilalți? Nu ai vrut. Să nu spunem că noi toți sîntem săraci, și nu doar săraci, dar morți în propriile noastre păcate făcute în mod liber. Și, atunci, că Dumnezeu acordă milă celor 2 din 5, de ce este nedrept? Este extraordinar! Este mila lui Dumnezeu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: