Cum rămîne cu Evrei 6:4-6? – Pot credincioșii adevărați să cadă?

Cine sînt cei care generează nevoia ca autorul să spună aceste cuvinte? Ei sînt iudaizatorii, cei cu care Pavel s-a confruntat în multe ocazii, adică acei iudei care doreau să amestece calea lui Christos cu ritualurile Mozaice. „Învățătura despre botezuri”, după cum apare în traducerea VDC, este de fapt „învățătura despre spălări”, referindu-se la spălările prevăzute de Legea lui Moise. Este clar faptul că cei care generează necesitatea acestor rînduri sînt iudaizatorii.

Acum, cine sînt cei avertizați? Avem 3 variante posibile:

  1. Credincioșii
  2. Necredincioșii din biserică
  3. Necredincioșii din afara bisericii

Necredincioșii din afara bisericii nu pot fi avuți în vedere aici pentru că ei nu au de unde să cadă. Ne credincioșii din biserică nu pot fi avuți în vedere aici pentru că nici ei nu au de unde să cadă. Aici sînt avuți în vedere credincioșii. De ce? Versetul 6 ne arată lucrul acesta: „au căzut”, „înnoiți iarăși la pocăință”. Doar despre un credincios se pot spune lucrurile acestea.

Vrem să spunem că un credincios poate să cadă și poate să nu mai fie adus iarăși la pocăință?

Nu.

Autorul folosește aici un procedeu retoric: argumentul ad hominem. Oricine poate căuta și poate afla ce înseamnă lucrul acesta. Dar ce înseamnă aici? Autorul adoptă poziția oponentului și trage apoi concluzii logice din acea poziție. Poziția oponentului nu trebuie să fie corectă, acest lucru este de esența argumentului ad hominem.

Concluzia trasă de autor este următoarea: iudaizatorii distrug orice speranță de mîntuire. Cu ce o ajută pe o persoană, dacă Îl are pe Christos, să mai revină la legămîntul lui Moise? Nu ar nega astfel lucrarea încheiată de Isus Christos?

Cheia de înțelegere a textului este în versetul 9:

Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mîntuirea.

Autorul atrage aici atenția asupra faptului că vorbește într-un mod neobișnuit doar ca să tragă un semnal de alarmă. El îi avertizează pe credincioși de pericolul căderii, dar în același timp, măcar că vorbește astfel, încheind deci folosirea argumentului ad hominem, ceea ce vede în prea iubiți este mîntuirea.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: