Dacă ne-am născut cu o natură păcătoasă de ce ne consideră Dumnezeu răspunzători pentru păcatele noastre?

Starea noastră nu poate fi neutră. Nu ne putem naște buni și să ne stricăm pe parcurs. De vreme ce toți oamenii păcătuiesc, atunci și noi ne-am născut într-o stare coruptă. Dacă acest lucru n-ar fi adevărat, atunci înseamnă că există pe undeva 1, 2, 10 oameni care sînt perfecți. Noi știm că aceștia nu există.

Natura coruptă ni s-a transmis. Dacă lucrul acesta n-ar fi adevărat, atunci jertfa lui Christos n-ar mai fi fost necesară. Cel puțin 1, 2, 10 oameni ar fi fost perfecți pentru Dumnezeu. Totuși, noi vedem că Isus vine într-o lume moartă în păcat. În totalitate!

De ce ne consideră Dumnezeu răspunzători pentru păcatele noastre dacă ne-am născut avînd o natură păcătoasă? Pentru că Adam a jucat un rol reprezentativ pentru omenire în Eden. Prin testul pe care Dumnezeu i l-a dat lui Adam, Dumnezeu a testat întreaga creație. Atunci cînd Adam a păcătuit, el a păcătuit pentru noi, în numele creației (rasei umane):

  • Romani 5:12: De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit.
  • Romani 5:18: Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osîndă care a lovit pe toți oamenii (…)

Este corect și exact faptul că noi am fost reprezentați prin Adam în calitate de om. Am fi făcut exact același lucru pe care l-a făcut și el. Dumnezeu a testat rasa umană. Dumnezeu a testat de ceea ce este capabil omul, nu Adam.

One thought on “Dacă ne-am născut cu o natură păcătoasă de ce ne consideră Dumnezeu răspunzători pentru păcatele noastre?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: