Nu se referă Romani 9 la alegerea unor națiuni?

Trebuie să fiți de acord cu mine că națiunile sînt și ele compuse din oameni, din persoane. Nu toți Israeliții au fost mîntuiți. Persoanele au fost mîntuite, nu tot poporul. Pavel extinde chiar discuția la neamuri (Romani 9:24), așa că cei care cred că susțin că Romani 9 se referă la o națiune trebuie să înțeleagă că mîntuirea este personală, nu națională.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: