Dumnezeu este omniscient

Dumnezeu cunoaște toate lucrurile care s-au întîmplat, se întîmplă și se vor întîmpla. El ne cunoaște chiar și rugăciunile: „înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta” (Isaia 65:24)

Dumnezeu a plănuit orice lucru care s-a întîmplat, se întîmplă și se va întîmpla, și ceea ce a plănuit El va avea loc în mod inevitabil.

Cunoștința lui Dumnezeu nu se bazează pe faptul că lucrurile există sau vor exista, ci se bazează pe faptul că El a decretat ca ele să existe. Isus a fost Mielul înjunghiat „dat în mîinile voastre, după sfatul hotărît și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 2:23).

Întreaga mea viață stă deschisă înaintea ochilor Lui, de la început. El a văzut mai dinainte fiecare cădere a mea, fiecare păcat al meu, fiecare alunecare a mea de la credință, și totuși, cu toate acestea, El Și-a îndreptat hotărît inima asupra mea. O, cum ar trebui ca această conștientizare să mă facă să mă plec de uimire și să-I aduc închinare. – Arthur W. Pink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: