Dumnezeu este sfînt

„Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu ești Sfînt” (Apocalipsa 15:4).

„Dumnezeu este lumină, și în El nu este întuneric.” (1 Ioan 1:5).

„Cîntați-I Domnului, voi cei iubiți de El, măriți prin laudele voastre Numele lui cel Sfînt.” (Psalmul 30:4).

Tot ceea ce face Dumnezeu este sfînt și perfect bun.

Dumnezeu și-a manifestat sfințenia și perfecțiunea Lui în Lege și în poruncile Sale. Poruncile Sale interzic păcatul pentru că El este sfînt și de aceea îl urăște. Datorită sfințeniei Sale, El trebuie și să pedepsească păcatul. Deși îi iartă pe păcătoși, El nu iartă păcatul. Chiar și păcătosul nu este iertat pentru ceva bun ce s-ar afla în El, ci în meritul Domnului Isus Christos care a murit în locul păcătosului pentru păcat.

Chiar și cele mai bune fapte ale omului nu înseamnă nimic înaintea Lui Dumnezeu pentru ca prin ele omul să-și cîștige salvarea. Dacă Dumnezeu ar socoti ca neprihănit ceva ce face o creatură decăzută ca omul, atunci și-ar nega propria sfințenie, iar acest lucru nu este posibil.

Neprihănirea noastră a fost cîștigată de Fiul lui Dumnezeu, Isus Christos, care nu a avut păcat și a cărui sfințenie este atribuită celor născuți din nou care sînt astfel priviți de Dumnezeu în lumina Fiului Său.

Pentru că Dumnezeu este sfînt, și noi ar trebui să urmărim să ne sfințim în viețile noastre de oameni mîntuiți exclusiv prin voia Lui, alegerea Lui și harul Lui.

„Fiți sfinți, căci Eu sînt sfînt.” (1 Petru 1:16)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: