Dumnezeu este atotputernic

Dumnezeu este atotputernic și infinit de înțelept. El face tot ceea ce dorește în conformitate cu înțelepciunea Sa divină.

„Cerul și pămîntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.” (Matei 24:35).

„Domnul a tunat în ceruri, Cel Preaînalt a făcut să-I răsune glasul, cu grindină și cărbuni de foc. A aruncat săgeți și i-a risipit pe vrăjmașii mei, a înmulțit loviturile trăsnetului și i-a pus pe fugă. Atunci s-a văzut albia apelor, și s-au descoperit temeliile lumii, la mustrarea ta, Doamne, la vuietul suflării nărilor Tale.” (Psalmul 18:13-15).

„Toți locuitorii pămîntului sînt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pămîntului, și nimeni nu poate să stea împotriva mîniei Lui, nici să-I zică – Ce faci?” (Daniel 4:35).

Puterea pe care o Dumnezeu aparține în mod inerent (interior) Ființei Lui. El nu depinde de nimeni și nici nu este constrîns de nimeni. El poate acționa după cum dorește și poate să facă tot ceea ce vrea cu creația Lui.

Tuturor celor care neagă acest atribut El le spune:

„Unde erai tu cînd am întemeiat pămîntul? Spune, dacă ai pricepere. Cine i-a hotărît măsurile, știi? Sau cine a întins frînghia de măsurat peste el? Pe ce sînt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului?” (Iov 38:4-6).

Dumnezeu este atît de puternic încît modul în care îl vedem noi manifestîndu-Se este numai umbra a ceea ce El ar putea să facă în puterea Lui fără de margini.

„Ale Tale sînt cerurile și pămîntul, Tu ai întemeiat lumea și tot ce cuprinde ea. Tu ai făcut miazănoaptea și miazăziua” (Psalmul 89:11-12).

„Căci El zice, și se face; poruncește, și ce poruncește, ia ființă.” (Psalmul 33:9).

„Iar Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decît cerem sau gîndim noi, a Lui să fie slava în Biserică și în Christos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin!” (Efeseni 3:20-21).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: