Dumnezeu este credincios

Dumnezeu este credincios în toate lucrurile pe care le face.

„Să știi dar că Domnul, Dumnezeul tău, este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios.” (Deuteronom 7:9).

Dacă Dumnezeu nu ar fi credincios, atunci El nu ar fi Dumnezeu.

„Dacă sîntem necredincioși, totuși El rămîne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur.” (2 Timotei 2:13).

„Doamne, Dumnezeul oștirilor, cine este puternic ca Tine, Doamne! Și credincioșia Ta Te înconjoară.” (Psalmul 89:8).

„Bunătățile Domnului nu s-au sfîrșit, îndurările Lui nu sînt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia Ta este atît de mare!(Plîngerile lui Ieremia 3:22-23).

Tot ceea ce spune El, aceea se împlinește.

Credincioșia Lui trebuie să ne mîngîie în încercare, pentru că atunci cînd înțelegem că nimic nu se întîmplă fără El, atunci orice ni s-ar întîmpla, să nu uităm că Dumnezeu este credincios!

„Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea.” (Ioan 13:7).

Dumnezeu nu ne-a promis că vom avea parte numai de lucruri bune și că nu vom avea nicio problemă în această viață pămîntească. Totuși, El ne-a asigurat că își va ține promisiunile pe care ni le-a făcut în calitate de copii ai Lui.

„Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Isus Christos, Domnul nostru.” (1 Corinteni 1:9).

Dumnezeu este credincios în promisiunile pe care le face, dar este credincios și în disciplinarea noastră. Orice mustrare și orice încercare a credinței noastre trebuie să ne facă să recunoaștem că merităm totul din partea Lui și să Îi mulțumim chiar și pentru aceste lucruri.

„Știu Doamne, că judecățile tale sînt drepte: din credincioșie m-ai smerit.” (Psalmul 119:75).

Necazurile și suferințele credincioșilor sînt parte a credincioșiei lui Dumnezeu.

„Atunci le voi pedepsi fărădelegile cu nuiaua și nelegiuirile cu lovituri; dar nu-Mi voi îndepărta deloc bunătatea de la ei și nu-Mi voi face credincioșia de minciună.” (Psalmul 89:32-33).

Faptul că ne disciplinează uneori constituie expresia dragostei și credincioșiei sale.

Dumnezeul nostru este un Dumnezeu credincios, iar Pavel se sprijină pe această credincioșie atunci cînd spune „știu în cine am crezut. Și sînt încredințat că El are putere să păzească tot ce I-am (în original: Mi-a) încredințat pînă în ziua aceea” (2 Timotei 1:12).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: