Dumnezeu este bun

Dumnezeu este absolut bun, și nimic din ceea ce este și face El nu este rău. Nu există greșeală în ființa Lui și nici în actele săvîrșite de El.

„Bunătatea lui Dumnezeu ține în veci.” (Psalmul 52:1).

Dumnezeu nu doar că este bun, El este bunătatea în Sine. Pentru că El este bunătatea, atunci standardul după care trebuie să judecăm toate lucrurile este Dumnezeu. Atunci cînd spunem despre un lucru că este bun sau rău, trebuie să ne raportăm la Dumnezeu ca fiind binele iar la orice altceva ca fiind rău. Ceea ce este în acord cu Persoana lui Dumnezeu este bun, orice altceva este rău.

Dumnezeu nu este bun pentru că altceva sau altcineva este bun. El este bun indiferent de oricine și de orice. Nimic din ceea ce face Dumnezeu (decretele Sale, poruncile Sale, harul Său) nu este rău, nepărtinitor și nedrept. Totul este bun.

Vedem în Geneza faptul că însăși creația a fost perfect bună înainte de cădere:

„Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcute, și iată că erau foarte bune.” (Geneza 1:31).

În ciuda tuturor relelor pe care le fac ființele umane, Dumnezeu rămîne neafectat în bunătatea Lui.

„Bunătatea Domnului umple pămîntul.” (Psalmul 33:5).

„Domnul este bun față de toți și îndurările Lui se întind peste lucrările Lui.” (Psalmul 145:9).

Atunci cînd spune că bunătatea Domnului umple pămîntul sau că El este bun cu toți ne referim la faptul că El dă tuturor oamenilor de pretutindeni viața, îmbrăcămintea, alături de toate resursele necesare să trăiască: soarele, ploaia, ziua, noaptea, etc.

Bunătatea lui Dumnezeu nu poate fi pusă la îndoială pentru că omul este rău. Nu putem spune ca filosofii păgîni: lumea este rea pentru că Dumnezeu este rău. Dacă omul păcătuiește împotriva Lui Dumnezeu și nesocotește poruncile Sale, cine altcineva poate fi de vină dacă nu chiar omul?

Dumnezeu Și-a dovedit bunătatea supremă în planul lui de mîntuire. Deși protopărinții noștri au nesocotit porunca de a nu mînca din pomul cunoștinței binelui și răului, totuși Dumnezeu și-a trimis Fiul, pe Isus Christos, pentru a-și răscumpăra aleșii.

„O, de L-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor.” (Psalmul 107:8).

Răspunsul nostru față de bunătatea lui Dumnezeu trebuie să fie recunoștința.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: