Dumnezeu este răbdător

Dumnezeu este răbdător cu toată creația Lui. Răbdarea izvorăște din bunătatea Lui. Trebuie să facem distincție între îndurare și răbdare:

  • îndurarea – Dumnezeu se uită la om și îl vede mizerabil;
  • răbdare – Dumnezeu se uită la om și îl vede criminal.

Atunci cînd Dumnezeu este îndurător, El are milă de creatură. Atunci cînd Dumnezeu este răbdător, El suportă păcatul pînă la un moment dat.

„Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie.” (Naum 1:3).

Datorită faptului că Dumnezeu este răbdător, El suportă toată răutatea lumii acesteia și nu o distruge într-o clipită. El suportă toate aceste lucruri pentru un scop:

„Și ce putem spune, dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-Și arate mînia și să-Și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mîniei, făcute pentru pieire.” (Romani 9:22). Dacă Dumnezeu ar fi distrus aceste vase, care sînt oamenii nelegiuiți, într-o clipită, atunci această atitudine nu ar fi arătat puterea Sa de a se autocontrola. Răbdarea Lui este prezentată în mod extraordinar prin amînarea pedepsirii celor răi.

„Dumnezeul răbdării.” (Romani 15:5). El este numit astfel și pentru că așteaptă de la noi să fim la rîndul nostru răbdători.

„Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preaiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blîndețe, cu îndelungă răbdare.” (Coloseni 3:12)

Atunci cînd sîntem tentați să renunțăm la a mai suporta un lucru sau pe cineva, să ne amintim de răbdarea pe care a manifestat-o Dumnezeu față de nelegiuirea noastră.

Ne putem întreba de multe ori de ce Dumnezeu nu mai deschide pămîntul ca să-i înghită pe cei răi, așa cum a făcut în vechime, sau de ce Dumnezeu nu-i mai lovește pe cei care iau în deșert Numele Lui așa cum au făcut Anania și Safira. Toate acestea datorită răbdării Sale. El a făcut aceste „vase ale mîniei” pentru pieire, și de aceea le suportă răbdător.

Să ne asemănăm așadar cu Dumnezeul nostru atunci cînd vine vorba și de răbdare. „Voi fiți desăvîrșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvîrșit.” (Matei 5:48).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: