Cum deosebim învățătorii mincinoși?

Întrebarea

Cum deosebim învățătorii mincinoși? Aceasta este una dintre cele mai adresate întrebări. Dintotdeauna. Iată un e-mail trimis de un ascultător al podcast-ului.

„Pace frate John Piper! Sînt un urmăritor al dumneavoastră și îmi place să ascult aceste podcast-uri. Ele m-au ajutat să cresc în credința și în convingerile mele și m-au ajutat să înțeleg cum pot să îi susțin și pe cei din jurul meu în propriile lor lupte. Întrebarea mea este următoarea: Biblia ne oferă o mulțime de avertismente cu privire la învățătorii mincinoși, dar cum pot să identific dacă vreunul din cei pe care îi ascult pe internet este o astfel de persoană? O serie de persoane au fost acuzate că sînt învățători mincinoși. Cum discern acest lucru? La ce ar trebui să mă uit?”

Răspunsul

Ei bine, aș începe prin a spune că nu trebuie să setezi standardul atît de jos încît să nu-i mai asculți numai pe cei care sînt numiți în mod corect învățători mincinoși. O mulțime de oameni sînt învățători care pur și simplu sînt eronați și inutili în multe privințe, dar s-ar putea să nu intre în categoria învățătorilor mincinoși. Stabilește-ți standarde înalte. Ascultă oameni care sînt cu adevărat centrați pe Dumnezeu, îl glorifică pe Chrisots, sînt saturați de Sfînta Scriptură, dependenți de Duhul Sfînt și care poartă în viața lor semnele autenticității.

Dar, din moment ce ai întrebat cum identifici învățăturile mincinoase sau învățătorii mincinoși, permite-mi să-ți ofer patru modalități Biblice pentru a evalua dacă o persoană este sau nu un învățător mincinos. Fac asta doar pentru că și Biblia este de acord cu tine atunci cînd ne spune că ar trebui să fim atenți la realitatea existenței unor astfel de persoane, oferindu-ne în acest sens anumite teste.

(1) Testul roadelor

În primul rînd, există testul roadelor propriilor lor vieți. Isus ne spune în Matei 7:15-20:

Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sînt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini, sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom, care nu face roade bune, este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște.

Pavel a acordat o atenție imensă acestui principiu atunci cînd a venit vorba de credibilitatea propriei sale lucrări. Am văzut asta recent, pentru că citesc în prezent 1 Tesaloniceni. Uită-te și tu cît de serios este în legătură cu mărturia și roadele sfințeniei. Iată ce spune în 1 Tesaloniceni 1:5:

În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfînt și cu mare îndrăzneală. Căci știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi.

Și apoi continuă să spună și în celelalte capitole:

Voi sînteți martori, și Dumnezeu de asemenea, că am avut o purtare sfîntă, dreaptă și fără prihană față de voi, care credeți.

Acum, desigur, nu este întotdeauna ușor să vezi roadele sau comportamentul unui învățător, în special al celor de pe internet. Acesta este motivul pentru care trebuie să aparții unei biserici, o adevărată biserică vie, umană, compusă din oameni adevărați și cu predicatori adevărați a căror viață să o poți vedea și cunoaște. Mai devreme sau mai tîrziu, Isus a zis: „După roadele lor îi veți cunoaște”.

(2) Testul doctrinei

În al doilea rînd, există testul doctrinelor centrale – de exemplu, doctrina întrupării din 1 Ioan 4:1-3 unde apostolul Ioan spune:

Preaiubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile, dacă sînt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta: Orice duh care mărturisește că Isus Christos a venit în trup, este de la Dumnezeu, și orice duh care nu mărturisește pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui AntiChrist, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum.

Cu alte cuvinte, dacă cineva neagă că Isus Christos este Dumnezeu-om, că Dumnezeu s-a întrupat cu adevărat, este un învățător mincinos sau un proroc mincinos. Ioan nu vrea să spună că dacă ai înțeles încarnarea nu te mai poți înșela în alte privințe. Nu asta e ideea. El pur și simplu se ocupa de acea problemă care exista atunci în acea biserică, și anume faptul că dacă mărturiseai că Isus a venit în trup, atunci spuneai adevărul lui Dumnezeu. Aceea era problema cu acea biserică.

Pavel a subliniat importanța doctrinei prin testul doctrinei în 1 Timotei 6:3-4. El spune:

Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită, și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Christos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mîndrie, și nu știe nimic: ba încă are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte din care se naște pizma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zădarnicile ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de cîștig. Ferește-te de astfel de oameni.

Cu alte cuvinte, ar trebui să evaluăm învățătura prin cuvintele neschimbătoare ale Domnului nostru Isus Christos și prin implicația acesteia în sfințire.

(3) Testul Scripturii

În al treilea rînd, există testul supunerii față de Scriptură. Pavel spune în 1 Corinteni 14:37-38:

Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce vă scriu eu, este o poruncă a Domnului. Și dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă.

Uimitor. Trebuie să ne supunem autorității apostolilor (adevăraților apostoli). Dacă nu te spui, ești un învățător mincinos. Nu exiști. Nu ești recunoscut.

Ioan spune același lucru în 1 Ioan 4:6:

Noi însă sîntem din Dumnezeu; cine cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem duhul adevărului și duhul rătăcirii.

Cu alte cuvinte, apostolii au ridicat învățătura lor la nivel de test al adevărului. Dacă o persoană nu își supune gîndirea și învățătura față de autoritatea adevăraților apostoli – adică învățătorilor autorizați de Christos, învățători care au scris Noul Testament – atunci acei învățători nu sînt de încredere. Nu înseamnă că nu vor spune lucruri adevărate. Toată lumea spune din cînd în cînd lucruri adevărate – chiar și diavolul. Dar asta nu îi face învățători de încredere.

(4) Testul Evangheliei

În cele din urmă, există textul Evangheliei. Pavel era foarte aprins în legătură cu acesta.

Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie blestemat. Cum am mai spus, o spun și acum: dacă vă propovăduiește cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie blestemat. – Galateni 1:8-9

Și Evanghelia la care s-a referit el cînd a spus aceste cuvinte este Evanghelia prezentată în cartea Galateni, și anume Evanghelia justificării numai prin credință, fără faptele legii. Ea este rezumată astfel în Galateni 5:2-3:

Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă vă veți tăia împrejur, Christos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc iarăși încă odată oricărui om care primește tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată Legea.

Cu alte cuvinte, dacă insiști asupra respectării legii ca mod de justificare înaintea lui Dumnezeu, trebuie să păzești toată Legea și asta în mod perfect. El încheie cu un avertisment îngrozitor:

Voi, care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin Lege, v-ați despărțit de Christos, ați căzut din har. – Galateni 5:4

Cum să ne protejăm?

Deci, există cel puțin patru teste biblice împotriva învățătorilor mincinoși:

  • testul roadelor;
  • testul doctrinei;
  • testul Scripturii;
  • testul Evangheliei.

Aș încheia reamintindu-ne că cel mai bun mod prin care să ne protejăm de învățătorii mincinoși este a fi parte într-o biserică sănătoasă, care predică Biblia și prin a fi saturați cu rugăciune și citirea Scripturii în fiecare zi.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: How do we discern false teachers? https://www.desiringgod.org/interviews/how-do-we-discern-false-teachers

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: