2 Ianuarie – Ce a făcut Isus morții?

Autor: John Piper

ZIUA 2

Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa, Christos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-L așteaptă. (Evrei 9:27-28)

Moartea Domnului Isus a dus cu ea păcate. Aceasta este însăși esența creștinismului, inima Evangheliei și inima marii lucrări de mântuire a lui Dumnezeu în lume. Când Christos a murit, El a purtat păcate. El a luat păcate, dar nu pe ale Lui. EL a suferit pentru păcatele pe care le-au făcut alții, pentru ca aceștia să poată fi eliberați de ele.

Acesta este răspunsul la cea mai mare problemă din viața ta, indiferent dacă simți că asta este problema principală sau nu. Există un răspuns la frământarea umană: dacă putem să fim „bine” cu Dumnezeu, în ciuda faptului că suntem păcătoși. Răspunsul este că moartea lui Christos a fost o jertfă care a purtat păcatele multora. El ne-a ridicat păcatele, le-a dus pe cruce și a murit acolo moartea pe care noi am fi meritat să o murim.

Acum, ce înseamnă acestea pentru moartea mea? Îmi este rânduit să mor o singură dată. Înseamnă că moartea mea nu mai este o formă de pedeapsă. Moartea mea nu mai este o pedeapsă pentru fiecare păcat. Păcatul meu a fost înlăturat. Păcatul meu este înlăturat prin moartea lui Christos. Christos a luat pedeapsa.

Atunci, de ce mai mor? Pentru că Dumnezeu dorește ca moartea să rămână în lume, deocamdată, chiar și pentru copiii săi, ca o mărturie durabilă a marelui rău care l-a făcut păcatul. În moartea noastră se văd urmările externe ale intrării păcatului în lume.

Dar, moartea copiilor lui Dumnezeu nu semnifică mânia Lui împotriva lor. Moartea a devenit intrarea noastră în mântuirea eternă iar nu în condamnarea eternă.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: What Jesus Did to Death https://www.desiringgod.org/articles/what-jesus-did-to-death

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: