3 Ianuarie – Cea mai mică credință

Autor: John Piper

ZIUA 3

Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. (Romani 9:16)

Să clarificăm de la începutul anului că tot ceea ce vom primi de la Dumnezeu anul acesta, în calitate de copii ai lui Isus, este milă. Oricare ar fi plăcerile sau durerile care ne ies în cale, toate vor fi milă.

Iată de ce Christos a venit în lume: „ca Neamurile să slăvească pe Dumnezeu pentru îndurarea Lui (…)” (Romani 15:9). Am fost născuți din nou „după îndurarea Sa cea mare” (1 Petru 1:3). Ne rugăm zilnic pentru ca să „căpătăm îndurare” (Evrei 4:16); iar acum „așteptăm îndurarea Domnului Isus Christos pentru viața veșnică” (Iuda 1:21). Dacă vreun creștin se dovedește demn de încredere, aceasta este prin mila Domnului (1 Corinteni 7:25).

În Luca 17:5-6, apostolii îl roagă pe Domnul: „Mărește-ne credință”, și Isus le spune: „Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice dudului acestuia: Dezrădăcinează-te și sădește-te în mare, și v-ar asculta.” Cu alte cuvinte, problema în viața și în slujirea noastră creștină nu este puterea sau cantitatea credinței noastre, pentru că nu acestea „smulg copacii”. Dumnezeu o face. Prin urmare, cea mai mică credință, care este cu adevărat conectată cu Christos, va atrage cu sine suficient din puterea Lui pentru tot ce ai nevoie.

Dar cum rămâne cu momentele în care asculți de Domnul? Te scoate supunerea ta din categoria celui care trăiește prin milă? Isus dă răspunsul în următoarele versete din Luca 17:7-10:

7 Cine dintre voi, dacă are un rob, care ară sau paște oile, îi va zice, când vine de la câmp: Vino îndată și șezi la masă? 8 Nu-i va zice mai degrabă: Gătește-mi să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu; după aceea, vei mânca și vei bea și tu? 9 Va rămâne el îndatorat față de robul acela, pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? 10 Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți: Suntem niște robi netrebnici; am făcut ce eram datori să facem.

Prin urmare, ca să închei, cea mai deplină ascultarea și cea mai mică credință obțin același lucru de la Dumnezeu: milă. Un simplu grăunte de muștar al credinței atrage mila puterii lui Dumnezeu. Și, ascultarea fără cusur, tot dependenți de milă ne lasă.

Ideea este aceasta: indiferent de momentul sau forma milei lui Dumnezeu, noi nu ne putem ridica niciodată deasupra statutului de beneficiari ai milei. Suntem întotdeauna complet dependenți de ceea ce nu merităm.

De aceea, să ne smerim și să ne bucurăm slăvind pe Dumnezeu pentru mila Lui.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: The smallest faith https://www.desiringgod.org/articles/the-smallest-faith

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: