5 Ianuarie – Dușmanul nostru fără putere

Autor: John Piper

ZIUA 5

„Pe voi, care eraţi morţi în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce.”Coloseni 2:13-15

Motivul pentru care unirea cu Hristos face o mare diferență pentru credincios este că Hristos a obținut un triumf decisiv asupra diavolului la Calvar. El nu l-a îndepărtat pe Satana din lume, ci l-a dezarmat în măsura în care i-a fost desprinsă din mână arma osândirii.

El nu poate acuza credincioșii de păcat neiertat, care este singura acuzație care ne poate distruge. Și, prin urmare, el nu ne poate duce la ruină totală. El ne poate răni fizic și emoțional – chiar ne poate ucide. El ne poate ispiti și poate instiga pe alții împotriva noastră, dar nu ne poate distruge.

Triumful decisiv al lui Coloseni 2:13–15 se datorează faptului că „registrul datoriei care a fost împotriva noastră” a fost pironit pe cruce. Diavolul a făcut această înregistrare principala lui acuzație împotriva noastră. Acum nu are nicio acuzație cu care să ne poată osândi la judecată.. El este neputincios să facă singurul lucru pe care își dorește cel mai mult să-l facă: să ne condamne. El nu poate. Hristos a purtat osânda noastră. Diavolul este dezarmat.

Un alt mod de a spune asta este Evrei 2:14-15: „Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El Însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuși robiei toată viaţa lor.”

Moartea este încă dușmanul nostru, dar este înfrântă. Otrava viperei a fost îndepărtată. Înțepătura mortală a dispărut. Înțepătura morții a fost păcatul. Iar puterea de condamnare a păcatului era în lege. Dar mulțumiri fie lui Hristos, care a satisfăcut cererea legii. „Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?” (1 Corinteni 15:55).

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Our Toothless Enemy https://www.desiringgod.org/articles/our-toothless-enemy

Tradus cu permisiune – Translated with permission

One thought on “5 Ianuarie – Dușmanul nostru fără putere

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: