11 Ianuarie – Pasionat de Dumnezeu și de adevăr

Autor: John Piper

ZIUA 11

Și ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimici ea credincioșia lui Dumnezeu? Nicidecum! Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris: „Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele Tale și să ieși biruitor când vei fi judecat.” – Romani 3:3-4

Preocuparea noastră față de adevăr este o expresie inevitabilă a preocupării noastre față de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu există, atunci El este măsura tuturor lucrurilor, iar ceea ce spune El despre toate lucrurile, este etalonul a ceea ce ar trebui să gândim și noi despre acele lucruri.

Să nu-ți pese de adevăr, înseamnă să nu-ți pese de Dumnezeu. A-L iubi cu pasiune pe Dumnezeu înseamnă a iubi cu pasiune adevărul. A-ți concentra viața pe Dumnezeu, înseamnă să fi condus de adevăr. Ceea ce nu este adevărat, nu este de la Dumnezeu.

Gândește-te la aceste 4 texte despre Dumnezeu și despre adevăr:

1. Dumnezeu este adevărul

(Dumnezeu Tatăl)
Și ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimici ea credincioșia lui Dumnezeu? Nicidecum! Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris: „Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele Tale și să ieși biruitor când vei fi judecat.” – Romani 3:3-4

(Dumnezeu Fiul)
Isus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. – Ioan 14:6

(Dumnezeu Duhul Sfânt)
Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.Ioan 15:26

2. A nu iubi adevărul înseamnă ruină veșnică

și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. – 2 Tesaloniceni 2:10

3. Viața creștină se bazează pe cunoașterea adevărului

Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Christos? Voi lua eu mădularele lui Christos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum! Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este scris: Cei doi se vor face un singur trup. – 1 Corinteni 6:15-16

4. Trupul lui Christos (Biserica) este zidit cu adevăr și în dragoste

Pe El Îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Christos Isus. – Coloseni 1:28

Fie ca Dumnezeu să ne dea pasiune pentru El și pentru adevăr.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Passionate for God and Truth https://www.desiringgod.org/articles/passionate-for-god-and-truth

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: