22 Ianuarie – Vom stăpâni peste toate lucrurile

Autor: John Piper

ZIUA 22

Celui ce va birui îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit și am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.”Apocalipsa 3:21

La ce se referă Isus când spune acest lucru bisericii din Laodiceea? Să stea ei cu Isus pe tronul Lui? Chiar așa?

Aceasta este o promisiune pentru toți cei care biruiesc, adică cei care merg înainte cu credința până la sfârșit (1 Ioan 5:4), în ciuda oricărei dureri amenințătoare și a oricărei plăceri ademenitoare și păcătoase. Deci, dacă ești cu adevărat un credincios în Domnul Isus, vei sta pe tronul Fiului lui Dumnezeu care stă pe tronul lui Dumnezeu Tatăl.

Înțeleg „tronul lui Dumnezeu” ca simbol al dreptului și autorității de a conduce Universul. Acolo stă Isus. „El trebuie să domnească”, a spus Pavel, „până când va pune pe toți vrăjmașii Săi sub picioarele Lui” (1 Corinteni 15:25). Așa că, atunci când Isus spune: „îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie”, El ne promite că vom fi parte la stăpânirea tuturor lucrurilor.

Oare acesta era și gândul Apostolului Pavel în Efeseni 1:22–23? „El I-a pus totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce împlinește totul în toţi.”

Noi, biserica, suntem „plinătatea Celui ce împlinește totul în toţi”. Ce înseamnă asta? Universul va fi umplut cu slava Domnului (Numeri 14:21), iar domnia Sa se va extinde complet și fără opoziție, peste tot.

Prin urmare, Efeseni 1:23 înseamnă următorul lucru: Isus umple universul cu propria Sa domnie glorioasă prin noi. Împărtășind stăpânirea Lui, noi suntem plinătatea stăpânirii Lui. Noi guvernăm în Numele Lui, prin puterea Lui, sub autoritatea Lui. În acest sens, stăm cu El pe tron.

Niciunul dintre noi nu se simte vrednic. Este prea mult – Dumnezeu e prea bun, prea uimitor. De aceea, Pavel se roagă pentru ajutorul lui Dumnezeu, astfel: „și (Dumnezeu) să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moștenirii Lui în sfinţi” (Efeseni 1:18).

Fără ajutor din partea lui Dumnezeu, nu putem simți minunea a ceea ce suntem destinați să devenim. Dacă am putea să simțim aceste lucruri așa cum sunt ele cu adevărat, cu siguranță că toate reacțiile noastre emoționale față de această lume se vor schimba, iar poruncile ciudate și radicale ale Noului Testament nu vor fi atât de ciudate cum păreau cândva.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: We Will Rule All Things – https://www.desiringgod.org/articles/we-will-rule-all-things

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: