26 Ianuarie – Dătătorul harului își primește gloria

Autor: John Piper

ZIUA 26

De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi, cu putere, orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință, pentru ca Numele Domnului nostru Isus Christos să fie proslăvit în voi și voi în El potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Christos.2 Tesaloniceni 1:11-12

Este o veste foarte bună aceea că Dumnezeu își manifestă slava Sa prin harul pe care îl oferă, astfel că oamenii îi dau glorie.

Cu siguranță, Dumnezeu este deja glorificat prin puterea mâniei Sale (Romani 9:22), dar, în mod repetat, Noul Testament (și Vechiul Testament, de exemplu: Isaia 30:18), spune că prin experimentarea harului lui Dumnezeu, Dumnezeu Însuși este glorificat.

Gândiți-vă la modul în care funcționează acest lucru în rugăciunea din 2 Tesaloniceni 1:11-12.

Pavel se roagă ca Dumnezeu să aducă la împlinire dorințele noastre bune.

Cum? El se roagă ca ele să fie făcute prin puterea lui Dumnezeu.

De ce? Pentru ca Isus să fie glorificat în noi.

Asta înseamnă că dătătorul harului privește gloria. Dumnezeu a dat puterea. Dumnezeu privește gloria. Avem credință, El dă putere. Primim ajutor, El capătă gloria. Aceasta este „afacerea” care ne menține umili și fericiți pe noi și îl menține suprem și glorios pe El.

Apoi, Pavel spune că această glorificare a lui Christos este potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Christos.

Răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea lui Pavel este harul. Puterea lui Dumnezeu de a-ți permite să faci ceea ce hotărăști că vrei să faci este tot harul.

Așa funcționează Noul Testament. Încrede-te în Dumnezeu și în harul Său, iar El își primește gloria.

Primești ajutorul, El primește gloria.

De aceea, viața creștină, nu doar convertirea, este o veste bună.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: The Giver Gets the Glory – https://www.desiringgod.org/articles/the-giver-gets-the-glory

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: