31 Ianuarie – 5 motive pentru care suferim

Autor: John Piper

ZIUA 31

De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. – Romani 8:28

Rareori înțelegem motivul suferințelor noastre, dar Biblia ne oferă câteva motive generale care contribuie la susținerea credinței.

Este bine să ne amintim unele dintre acestea, astfel încât atunci când suntem afectați dintr-o dată de suferință, sau avem șansa de a-i ajuta pe alții, să ne putem aminti unele dintre adevărurile pe care ni le-a dat Dumnezeu pentru a ne ajuta să nu ne pierdem speranța.

Scopurile generale ale lui Dumnezeu în suferințele noastre includ:

1. POCĂINȚA

Suferința este o chemare pentru noi și pentru alții să ne întoarcem de la a prețui orice altceva pe pământ mai mult decât pe Dumnezeu.

Sau acei optsprezece inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. – Luca 13:4-5

2. ÎNCREDEREA

Suferința este o chemare de a avea încredere în Dumnezeu și nu în lucrurile care susțin viața din lumea aceasta.

În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încredere nu în noi înșine, ci în Dumnezeu, care învie morți. – 2 Corinteni 1:8-9

3. NEPRIHĂNIREA

Suferința este modalitatea prin care ne disciplinează Tatăl nostru ceresc astfel încât să ajungem să împărtășim dreptatea și sfințenia Lui.

6 Căci Dumnezeu pedepsește pe cine-l iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primește. 10 Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. 11 Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată, pare o pricină de întristare, și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. – Evrei 12:6, 10-11

4. RĂSPLATA

Suferința pe pământ va aduce pentru noi o mare răsplată în ceruri, unde toate cele de acolo vor compensa fiecare pierdere de aici de mii de ori.

Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. – 2 Corinteni 4:17

5. ADUCERE AMINTE

Suferința ne amintește că Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său în lume să sufere, astfel încât suferința noastră să nu aducă condamnarea noastră, ci purificarea.

Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. – Filipeni 3:10

Este de înțeles că în suferință inima noastră va striga: De ce?, din moment ce nu cunoaștem cele mai multe dintre motivele zilnice pentru care suferim – de ce acum? de ce așa? de ce atât de mult? Dar, să nu lăsăm aceste motive minuscule să ne facă să trecem cu vederea peste ajutorul masiv pe care Dumnezeu ni-l dă în Cuvântul Său, spunându-ne scopurile generale ale suferinței.

Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. – Iacov 5:11

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Five Purposes for Suffering – https://www.desiringgod.org/articles/five-purposes-for-suffering

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: