6 Februarie -Chinuit aici, răsplătit dincolo

Autor: John Piper

ZIUA 37

El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc; tot ce începe duce la bun sfârșit. – Psalmul 1:3

Cum arată versetul din Psalmul 1 către Christos?

Ni se spune: Tot ce începe duce la bun sfârșit. Este acest lucru naiv sau profund adevărat?

În această viață, cu siguranță, ni se pare că cei răi prosperă și o duc bine: “Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele!” “Acum fericim pe cei trufași; da, celor răi le merge bine; da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă!” (Maleahi 3:15).

De asemenea, în această viață cei drepți suferă și de cele mai multe ori bunătatea lor este răsplătită cu prigoană și abuzuri: “Dacă am fi uitat Numele Dumnezeului nostru și ne-am fi întins mâinile spre un dumnezeu străin, n-ar ști Dumnezeu lucrul acesta, El care cunoaște tainele inimii? Dar din pricina Ta suntem înjunghiați în toate zilele, suntem priviți ca niște oi sortite pentru măcelărie.” (Psalmul 44:20-22). Chiar psalmiștii experimentau asta. Nu spun nimic nou aici.

Atunci când psalmistul spune: Tot ce începe duce la bun sfârșit, el nu este naiv. El privește dincolo de viața aceasta, la viața de după moarte, unde vom fi cu adevărat prosperi și vom primi răsplata deplină pentru tot ceea ce am făcut și am suferit în această viață.

Acesta este și modul în care a gândit apostolul Pavel.

În primul rând, Pavel celebrează victoria lui Christos asupra morții: “Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este Legea. Dar, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Christos.” (1 Corinteni 15:55, 57).

Apoi, el trage concluzia că, datorită acestui triumf, fiecare lucru bun pe care-l vor fi făcut credincioșii pe acest pământ va avea o răsplată: “De aceea, preaiubiți mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zădarnică.” (1 Corinteni 15:58). Când ceva nu este zădarnic, atunci înseamnă că are sens, are un scop.

Pentru că Isus a murit în locul nostru el a garantat faptul că vom câștiga orice luptă – mai devreme sau mai târziu. “Căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut.” (Efeseni 6:8). “Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră! Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.” (Matei 5:11-12). Chinuit aici, răsplătit dincolo.

Ceea ce pare naiv în Vechiul Testament (Tot ce începe duce la bun sfârșit) indică profund spre lucrarea Domnului Christos și spre realitatea învierii.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Reviled Here, Rewarded There – https://www.desiringgod.org/articles/reviled-here-rewarded-there

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: