14 Februarie – Christos: mijlocul și scopul

Autor: John Piper

ZIUA 45

Am fost răstignit împreună cu Christos și trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Christos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine. – Galateni 2:20

De ce a creat Dumnezeu universul? De ce guvernează El totul? Cu ce-L ajută pe Dumnezeu? Este Isus Christos mijlocul prin care acest lucru se întâmplă sau este El scopul pentru care aceste lucruri se întâmplă?

Isus Christos este revelația supremă a lui Dumnezeu. El este Dumnezeul Om. Ca atare, El este un scop, nu un mijloc.

Manifestarea slavei lui Dumnezeu este sensul universului. Aceasta este ceea ce Dumnezeu realizează prin aceea că lasă lumea în existență. Cerurile și istoria spun slava lui Dumnezeu.

Totuși, Isus Christos a fost trimis să facă ceea ce avea de făcut. A venit să vindece lumea de cădere. El a venit să-i salveze pe păcătoși de la distrugerea inevitabilă care venea odată cu păcatul lor. Cei mântuiți de El vor vedea, vor savura și vor gusta din slava lui Dumnezeu cu bucurie veșnică.

Alții vor continua să își facă starea mai disprețuită înaintea lui Dumnezeu. Astfel, Isus Christos este mijlocul pentru ceea ce Dumnezeu a vrut să realizeze în manifestarea gloriei Sale, și anume, bucuria poporului Său. Nimeni nu ar putea să vadă, să guste sau să se bucure de Dumnezeu dacă Christos nu ar fi săvârșit acea lucrare mântuitoare. Scopul universului ar înceta. În acest sens Christos este și mijloc.

În lucrarea Lui de pe cruce, atunci când a murit pentru cei păcătoși, Christos a descoperit tuturora iubirea și neprihănirea Tatălui. Acesta a fost punctul culminant al descoperirii slavei lui Dumnezeu – slava harului Său.

Prin urmare, chiar în momentul actului Său perfect, ca mijloc al lui Dumnezeu, Isus a devenit și scop al acestui act. El a devenit, prin moartea Lui în locul păcătoșilor și prin învierea Sa pentru viața alor, revelația centrală și supremă a slavei lui Dumnezeu.

Christos Cel răstignit este atât mijlocul cât și scopul lui Dumnezeu în univers.

Fără lucrarea Lui, acel scop (de a revela plinătatea slavei lui Dumnezeu pentru ca poporul lui să aibă bucurie) nu ar fi fost niciodată dus la îndeplinire.

Și chiar în acea lucrare în care El era mijloc, El a devenit și scop – El este Cel care va fi pentru totdeauna centrul închinării noastre, pe măsură ce ne vom petrece veșnicia văzând și gustând din ce în ce mai mult din ceea ce a revelat El atunci când a devenit păcat pentru noi.

Isus este scopul pentru care a fost făcut universul și mijlocul care face posibil ca păcătoșii să se bucure și fie socotiți neprihăniți.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Christ as Means and End – https://www.desiringgod.org/articles/christ-as-means-and-end

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: