21 Februarie – Slujitorul nostru, Isus

Autor: John Piper

ZIUA 52

Căci Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața răscumpărare pentru mulți! Marcu 10:45

Nu numai că a fost slujitorul poporului Său cât timp a trăit pe pământ, dar va fi și slujitorul nostru când va veni din nou: “Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui! Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească.” (Luca 12:37). Isus a dat această pildă pentru a vorbi despre lucrurile care se vor întâmpla la întoarcerea Sa.

Dar nu e doar atât. El este chiar acum slujitorul nostru. “Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul?” (Evrei 13:5-6).

A spune că Isus este slujitorul poporului Său înseamnă oare că Isus devine neimportant? Nu, ci El ar deveni neimportant dacă noi am crede că El ascultă de ordinele noastre sau că noi suntem stăpânii Lui. Dar a spune că El este slujitorul nostru fiindcă noi suntem slabi și avem nevoie de ajutorul lui nu Îl dezonorează pe El și nu-L face mai puțin important.

Nu-L dezonorează pe El să spunem că Isus este singurul care ne poate sluji cu lucrurile de care avem cea mai mare nevoie.

Nu-L dezonorează pe El să spunem că este un izvor inepuizabil al iubirii și că, cu cât ne ajută mai mult și cu cât depindem mai mult de ceea ce face El pentru noi, cu atât este mai uimitor. Prin urmare, putem spune cu încredere: “Christos este viu pentru ca să slujească!”

El trăiește pentru a mântui! El trăiește pentru a ajuta. Și este extraordinar că lucrurile stau în felul acesta.

El nu este împovărat cu grijile tale. El este glorificat purtând poveri. Lui îi place să lucreze pentru cei care îl așteaptă (Isaia 64:4). El este glorificat în cei ce nădăjduiesc în dragostea sa (Psalmul 147:11). Privirea Sa “se întinde peste tot pământul ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui.” (2 Cronici 16:9).

Isus Christos este dispus să-i slujească pe toți cei care au încredere în El.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Our Servant, Jesus – https://www.desiringgod.org/articles/our-servant-jesus

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: