10 Martie – Dați laudă Mielului

Autor: John Piper

ZIUA 69

Prezenta traducere nu reprezintă poziția teologică escatologică a Asociației Corpus Reformatorum. Vezi ceea ce credem aici.

„Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea.”Apocalipsa 5:4

Te-ai gândit vreodată la rugăciunile tale ca fiind aroma cerului? Aceasta este imaginea pe care o vedem când citim Apocalipsa 5. Iată o privire asupra vieții din ceruri.

În Apocalipsa 5, Îl vedem pe Dumnezeu pe tron ​​cu o carte în mână. Pergamentul avea șapte peceți. Toate au trebuit să fie rupte înainte ca aceasta să poată fi deschisă.

Cred că deschiderea cărții reprezintă ultimele zile ale istoriei, iar ruperea celor șapte peceți reprezintă momentele istorice prin care vom trece pe măsură ce ne îndreptăm către acele zile.

La început, Ioan a plâns că nu era nimeni vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea (Apocalipsa 5:4). Dar apoi unul dintre bătrânii din ceruri spune: „Nu mai plânge; iată, Leul tribului lui Iuda, Rădăcina lui David, a biruit, ca să poată deschide cartea și cele șapte peceți” (Apocalipsa 5:5).

Murind pe cruce, Isus și-a câștigat dreptul de a deschide restul istoriei răscumpărătoare și de a-și conduce poporul victorios prin ea.

În versetul următor, Leul este reprezentat ca un Miel, „am văzut stând în picioare un Miel. Părea înjunghiat” (Apocalipsa 5:6). Nu este aceasta o imagine frumoasă a victoriei lui Isus pe cruce? În picioare, deși fusese ucis!

Stă drept, ca un leu care l-ar fi devorat pe dușman – dar modul în care a obținut victoria a fost lăsându-l pe dușman să-L ucidă ca pe un miel!

Deci, acum Mielul este vrednic să ia cartea istoriei răscumpărătoare din mâna lui Dumnezeu și să o deschidă. Acesta este un act atât de împărătesc încât cei douăzeci și patru de bătrâni ai cerului (sfatul de închinare al lui Dumnezeu) cad înaintea Mielului în adorație.

Și știi ce sunt bolurile de aur cu tămâie? Apocalipsa 5:8 spune că acestea sunt „rugăciunile sfinților”. Nu înseamnă asta că rugăciunile noastre sunt parfumul cerului, mirositoare înaintea tronului lui Dumnezeu și înaintea Mielului?

Sunt încurajat să mă rog cu atât mai des și cu atât mai viguros când mă gândesc că rugăciunile mele sunt adunate și depozitate în cer și oferite lui Hristos în mod repetat în acte de închinare cerească.

Să-L binecuvântăm, să-L cinstim și să-L adorăm pe Hristos aici jos cu rugăciunile noastre și apoi să ne bucurăm de două ori că soborul de închinare al cerului le oferă din nou lui Hristos ca tămâie mirositoare înaintea Mielului care a fost înjunghiat.

Prezenta traducere nu reprezintă poziția teologică escatologică a Asociației Corpus Reformatorum. Vezi ceea ce credem aici.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Let Us Adore The Lamb – https://www.desiringgod.org/articles/let-us-adore-the-lamb

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: