14 Martie – Victoria este asigurată

Autor: John Piper

ZIUA 72

De aceea Te slăvesc popoarele puternice și cetățile neamurilor puternice se tem de Tine. – Isaia 25:3

Isaia vede venind ziua în care toate națiunile – reprezentanți ai tuturor grupurilor de oameni – nu vor mai fi în dezacord cu Dumnezeul lui Israel, cu Mesia, despre care noi știm că este Isus.

Oamenii nu se vor mai închina lui Bel, Nebo, Moloh, Allah sau Buddha și nici nu vor mai urma programe sociale utopice sau adopta comportamente păgâne. În schimb, ei vor veni toți cu credință la Dumnezeu.

Li se va îndepărta vălul durerii și moartea va fi înghițită, ocara poporului lui Dumnezeu va fi îndepărtată și lacrimile vor dispărea pentru totdeauna.

Acesta este cadrul pentru înțelegerea viziunii din Isaia 25:3: De aceea Te slăvesc popoarele puternice și cetățile neamurilor puternice se tem de Tine.. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este mai puternic decât neamurile puternice și este atât de puternic și atât de plin de milă încât, în cele din urmă, va face ca toate națiunile lumi să-I dea laudă.

Așadar, imaginea pe care ne-o dă Isaia este că toate națiunile se vor întoarce la Dumnezeu și îi vor da închinare, că suferința va dispărea și că toți oamenii vor deveni poporul Său.

Această victorie este sigură, pentru că Dumnezeu este cel care o aduce la îndeplinire! Prin urmare, putem fi absolut siguri de asta.

Nicio zi din viață petrecută în cauza evanghelizării întregii lumi nu este petrecută în zadar. Nicio rugăciune, nicio predică, nicio scrisoare de încurajare, nicio mică lumină care strălucește într-un loc întunecat – nimic din toate acestea nu sunt în zadar în fața Împărăției minunate la care privim.

Victoria este sigură!

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: The Triumph Is Sure – https://www.desiringgod.org/articles/the-triumph-is-sure

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: