19 Martie – Un rezumat al Evangheliei în 6 puncte

Autor: John Piper

ZIUA 77

Christos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. 1 Petru 3:18

Iată un rezumat al Evangheliei pentru a vă ajuta să o înțelegeți, să vă bucurați de ea și să o împărtășiți la rândul vostru mai departe:

1. Dumnezeu ne-a creat pentru slava Sa

(…) adu-Mi fiii din țările depărtate și fiicele de la marginea pământului: pe toți cei ce poartă Numele Meu și pe care i-am făcut spre slava Mea, pe care i-am întocmit și i-am alcătuit. (Isaia 43:6-7).

Dumnezeu ne-a făcut pe toți după chipul Său, astfel încât să reflectăm caracterul și frumusețea Lui.

2. Prin urmare, fiecare om ar trebui să trăiască pentru slava lui Dumnezeu

Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu1 Corinteni 10:31

Modul prin care poți trăi pentru slava lui Dumnezeu este să-L iubești (Matei 22:37), să ai încredere în El (Romani 4:20), să-i fii recunoscător (Psalmul 50:23), să-L asculți (Matei 5:16), să-L prețuiești mai mult decât orice (Filipeni 3:8, Matei 10:37). Când facem aceste lucruri trăim pentru slava Lui Dumnezeu.

3. Cu toate acestea, toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu.

Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. – Romani 3:23

fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târâtoare. – Romani 1:21-23

Niciunul dintre noi nu L-a iubit, nu a avut încredere în El, nu I-a mulțumit, nu L-a ascultat și nu L-a prețuit pe Dumnezeu așa cum ar trebui.

4. Prin urmare, cu toții merităm pedeapsa veșnică

Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Christos, Domnul nostru. – Romani 6:23

Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. – 2 Tesaloniceni 1:9

Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. – Matei 25:46

5. Cu toate acestea, în marea Sa milă, Dumnezeu a trimis pe singurul Său Fiu, Isus Christos, în lume, pentru a le asigura păcătoșilor calea spre viața veșnică

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.Ioan 3:16

Christos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi (…) – Galateni 3:13a

Christos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. 1 Petru 3:18

6. Astfel, viața veșnică este un dar gratuit pentru toți cei care se vor încrede în Christos ca Domn, Mântuitor și Comoară supremă a vieții lor

Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit, tu și casa ta. – Faptele apostolilor 16:31

Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit. – Romani 10:9

Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. – Efeseni 2:8-9

Am fost răstignit împreună cu Christos și trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Christos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine. – Galateni 2:20

Privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Christos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Christos. – Filipeni 3:8

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: A Six-Point Summary of the Gospel – https://www.desiringgod.org/articles/a-six-point-summary-of-the-gospel

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: