21 Martie – Cea mai bună promisiune a lui Dumnezeu

Autor: John Piper

ZIUA 79

El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? – Romani 8:32

Cea mai amplă promisiune a harului viitor al lui Dumnezeu se găsește în Romani 8:32. Pentru mine, acestea este cel mai prețios verset din Biblie, și este așa pentru că promisiunea din acest verset este atât de cuprinzătoare încât este gata să mă ajute la aproape fiecare pas al vieții și slujirii mele. Nu a existat niciodată, și nici nu va exista, vreo situație în viața mea în care această promisiune să nu se împlinească.

Prin ea însăși, această promisiune nu face versetul prețios. Există și alte astfel de promisiuni cum a fi Psalmul 84:11: „Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană.” sau 1 Corinteni 3:21-23: „Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre: fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre.” Și acestea sunt niște promisiuni.

Dar ceea ce pune Romani 8:32 într-o clasă aparte de promisiuni este logica care dă naștere făgăduinței lui Dumnezeu, logică ce este la fel de solidă și de nezdruncinată precum dragostea lui Dumnezeu pentru Fiul Său.

Romani 8:32 conține o garanție care este atât de puternică, solidă și sigură încât nu există absolut nicio posibilitate ca promisiunea să poată fi încălcată vreodată. Acest fapt o face să fie o forță mereu prezentă chiar și în vremuri de mari tulburări. Orice altceva eșuează, orice altceva dezamăgește dar această promisiune atotcuprinzătoare a harului viitor nu poate eșua niciodată.

El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți. Aceasta este stânca de neclintit. Dacă acest lucru adevărat, spune logica cerului, atunci Dumnezeu va da, cu certitudine absolută, toate lucrurile celor pentru care El l-a dat pe Fiul Său!

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: God’s Best Promise – https://www.desiringgod.org/articles/gods-best-promise

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: