22 Martie – Bomboanele Satanei

Autor: John Piper

ZIUA 80

Astfel dar, fiindcă Christos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Căci Cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. – 1 Petru 4:1

Acest verset pare să fie puțin încurcat. Trebuie Christos să înceteze să mai păcătuiască? Nu. „El n-a făcut păcat” (1 Petru 2:22).

Dar dacă stăm să analizăm, înțelegem. Când ne înarmăm cu gândul că Christos a suferit pentru noi, ne dăm seama că am murit împreună cu El: „El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați.” (1 Petru 2:24). Când murim împreună cu El, vom renunța la păcat.

Este la fel ca Romani 6: „Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului, căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat. (…) Tot așa și voi înșivă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu, în Isus Christos, Domnul nostru. (Romani 6:6-7, 11)

Petru ne spune: „Înarmați-vă cu acest gând!”

Pavel spune: „Considerați-vă morți!”

Arma pentru războiul nostru împotriva păcatului este tocmai această realitate – această considerație.

Când vor veni ispitele Satanei – să poftim, să furăm, să mințim, să fim geloși, să ne temem – înarmați-vă cu acest gând: Când Domnul meu a suferit și a murit pentru a mă elibera de păcat, și eu am murit față de păcat.

Când Satana îți spune: De ce să renunți la plăcerea poftei? De ce să înfrunți această problemă când ai putea să minți? De ce nu mergi mai departe pentru a obține acel lux la care râvnești? De ce să nu-ți faci dreptate răspunzând cu aceeași monedă?

Răspunde-i: Fiul lui Dumnezeu a suferit (cu adevărat a suferit!!!) să mă izbăvească de păcat. Nu cred că a suferit pentru ca eu să ajung un nenorocit. Prin urmare, pentru ce a murit El trebuie să fie mai de folos decât sunt plăcerile păcatului. De când mi-am pus încrederea în El, ademenirile tale nu mai au niciun efect.

Pleacă Satano! Gura mea nu va mai saliva când va trece pe lângă „bomboanele” tale!

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Satan’s Candy Store – https://www.desiringgod.org/articles/satans-candy-store

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: