27 Martie – 10 consecințe ale învierii

Autor: John Piper

ZIUA 85

Și dacă n-a înviat Christos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre.1 Corinteni 15:17

Iată zece lucruri uimitoare pe care le datorăm învierii lui Christos:

  1. El este Singurul Mântuitor și este Cel care nu poate să moară niciodată: “întrucât știm că Christosul înviat din morți nu mai moare; moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui.” (Romani 6:9);
  2. Pocăința. “Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Isus, pe care voi L-ați omorât, atârnându-L pe lemn. Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui și L-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor.” (Faptele apostolilor 5:30-31);
  3. Nașterea din nou. “Binecuvântat să fie Dumnezeul, Tatăl Domnului nostru Isus Christos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou, prin învierea lui Isus Christos din morți, la o nădejde vie.” (1 Petru 1:3);
  4. Iertarea păcatelor. Și dacă n-a înviat Christos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre (1 Corinteni 15:17);
  5. Duhul Sfânt. “Dumnezeu a înviat pe acest Isus, și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce S-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți.” (Faptele apostolilor 2:32-33);
  6. Cei aleși nu sunt condamnați. “Cine-i va condamna? Christos a murit! Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi!” (Romani 8:34);
  7. Părtășie personală și protecția lui Isus. “Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.” (Matei 28:20);
  8. Dovada judecății viitoare. “pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morți.” (Faptele apostolilor 17:31);
  9. Mântuirea din mânia lui Dumnezeu. “așteptăm din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți: pe Isus, care ne izbăvește de mânia viitoare.” (1 Tesaloniceni 1:10; Romani 5:9);
  10. Propria noastră înviere din morți. “Și știm că Cel care a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi împreună cu Isus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi.” (2 Corinteni 4:14; Romani 6:4; 8:11; 1 Corinteni 6:14; 15:20).

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: 10 Results of the Resurrection – https://www.desiringgod.org/articles/10-results-of-the-resurrection

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: