top
Devoționale zilnice 28 Martie – Când toată lumea te părăsește

28 Martie – Când toată lumea te părăsește

Autor: John Piper

ZIUA 86

„La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toţi m-au părăsit. Să nu li se ţină în socoteală lucrul acesta! Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și s-o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui, ca să intru în Împărăţia Lui cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.” (2 Timotei 4:16-18)

În această dimineață am meditat la aceste cuvinte magnifice și sfâșietoare. Pavel este în arest la Roma. Din câte știm, nu a fost eliberat niciodată. Ultima lui scrisoare se termină astfel.

Gândește-te și fii uimit!

El este părăsit: „nimeni nu a venit să stea lângă mine”. Este un bătrân. Un servitor loial. Într-un oraș străin, departe de casă. Înconjurat de dușmani. În pericol de moarte. De ce? Răspuns: Pentru a putea scrie această propoziție prețioasă pentru sufletele noastre descurajate, înfricoșate sau singure: „Dar Domnul a stat lângă mine!”

Oh, cât de mult îmi plac aceste cuvinte! Când ești părăsit de prieteni apropiați, strigi împotriva lui Dumnezeu? Atunci sunt oamenii din viața zeul tău? Sau te încurajează acest adevăr măreț: „Eu sunt cu voi mereu, până la sfârșitul veacului” (Matei 28:20) – indiferent cine te părăsește? Îți întărești inima cu acest jurământ: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi” (Evrei 13:5)?

Atunci să spunem: „Domnul a stat lângă mine!”

În 2 Timotei 4:18 Pavel era amenințat de „fapte rele”, însă răspunsul său a fost: „Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui, ca să intru în Împărăţia Lui cerească.”

Cum ar putea o faptă rea să amenințe siguranța faptului că apostolul Pavel va ajunge în Împărăția cerească? Ispitindu-l să-și părăsească credința față de Hristos prin neascultare.

A fost această ispită „gura leului” din care a fost salvat? „Fiţi treji și vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, știind că și fraţii voștri în lume trec prin aceleași suferinţe ca voi.” (1 Petru 5:8-9).

Așadar, cine primește gloria pentru faptul că Pavel nu a cedat acestei ispite satanice, ci a îndurat până la capăt în credință și ascultare?

„Ale Lui (Dumnezeu) să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin” (1 Petru 5:11).

Nu apostolul Pavel a fost cel care a rămas ferm în credință? El a spus: „Domnul a stat lângă mine și m-a întărit!”

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: When Everyone Deserts You – https://www.desiringgod.org/articles/when-everyone-deserts-you

Tradus cu permisiune – Translated with permission