29 Martie – La fel de sigur precum dragostea lui Dumnezeu pentru Fiul Său

Autor: John Piper

ZIUA 87

„El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?” (Romani 8:32)

Dumnezeu îndepărtează orice durere de puterea ei distructivă. Trebuie să crezi asta, altfel nu vei prospera, sau poate chiar nu vei supraviețui, ca și creștin, în presiunile și ispitele vieții moderne.

Există atât de multă durere, atâtea eșecuri și descurajări, atâtea controverse și presiuni. Nu știu ce aș face, dacă nu aș crede că Dumnezeul atotputernic ia orice eșec, orice descurajare, orice controversă, orice presiune și orice durere și o dezbrăcă de puterea sa distructivă și o face să lucreze pentru extinderea bucuriei mele în Dumnezeu.

Ascultați cuvintele uimitoare ale lui Pavel din 1 Corinteni 3:21–23: „Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre: fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre și voi sunteţi ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu.” Lumea e a noastră. Viața este a noastră. Moartea este a noastră. Ceea ce înțeleg eu e: Dumnezeu domnește atât de suprem în numele aleșilor Săi, încât tot ceea ce ne confruntă într-o viață de ascultare și slujire va fi supus de mâna puternică a lui Dumnezeu și va fi făcut slujitorul sfințeniei noastre și al bucuriei noastre veșnice în Dumnezeu.

Dacă Dumnezeu este pentru noi și dacă Dumnezeu este Dumnezeu, atunci este adevărat că nimic nu poate reuși împotriva noastră. Cel care nu l-a cruțat pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, ne va da cu El în mod infailibil și gratuit toate lucrurile – toate lucrurile – lumea, viața, moartea și pe Dumnezeu Însuși.

Romani 8:32 este un prieten prețios pentru noi. Promisiunea harului viitor al lui Dumnezeu este pur și simplu copleșitoare. Dar cea mai importantă este temelia: am numit-o logica raiului. Iată cum să faci față tuturor obstacolelor: știind că Dumnezeu nu și-a cruțat propriul Fiu! Prin urmare! Prin urmare! Logica raiului! Prin urmare, cu cât mai mult nu va cruța el niciun efort pentru a ne oferi tot ceea ce Hristos a murit pentru a cumpăra – toate lucrurile, toate lucrurile bune și toate relele lucrând pentru binele nostru!

Este la fel de sigur ca și certitudinea că și-a iubit Fiul!

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: As Sure As God’s Love For His Son – https://www.desiringgod.org/articles/as-sure-as-gods-love-for-his-son

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: