top
Devoționale zilnice 30 Martie – Ceea ce cheamă, El și păstrează

30 Martie – Ceea ce cheamă, El și păstrează

Autor: John Piper

ZIUA 88

El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Christos. Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Isus Christos, Domnul nostru. – 1 Corinteni 1:8-9

Pe ce te bazezi atunci când ești ți se spune că Domnul Isus va păstra credința ta până la venirea Lui?

Întrebarea nu este: crezi că El te poate păstra?, ci întrebarea este: cum are loc această păstrare?

Perseverența credinței noastre se bazează în mod decisiv pe încrederea în propria noastră hotărâre? Sau se bazează în mod decisiv pe lucrarea lui Dumnezeu de a ne menține?

Este un mare și minunat adevăr al Scripturii acela că Dumnezeu este credincios în păstrarea pentru totdeauna pe aceia pe care El I-a chemat. Încrederea noastră că suntem veșnic în siguranță este încrederea în faptul că Dumnezeu va face tot ceea ce este necesar pentru a ne ține în siguranță!

Certitudinea veșniciei este identică cu certitudinea că Dumnezeu ne va ține în siguranță. Și această certitudine se aplică tuturor celor pe care Dumnezeu I-a chemat.

Cel puțin trei pasaje pun chemarea lui Dumnezeu și păstrarea în siguranță în același context:

  1. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Christos. Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Isus Christos, Domnul nostru. – 1 Corinteni 1:8-9
  2. Dumnezeul păcii să vă sfințească El Însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Christos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. – 1 Tesaloniceni 5:23-24
  3. Iuda, rob al lui Isus Christos și fratele lui Iacov, către cei chemați, care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Isus Christos: îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. – Iuda 1-2 (vezi aceeași realitate și în Romani 8:30, Filipeni 1:6, 1 Petru 1:5 și Iuda 24)

Credincioșia lui Dumnezeu ne garantează că El ne va ține în siguranță pentru totdeauna, pentru că El este Cel care ne-a mântuit.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: If He Calls, He Keeps – https://www.desiringgod.org/articles/if-he-calls-he-keeps

Tradus cu permisiune – Translated with permission