top
Devoționale zilnice 1 Aprilie – Cele mai importante 2 nevoi ale noastre

1 Aprilie – Cele mai importante 2 nevoi ale noastre

Autor: John Piper

ZIUA 90

către Biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu, Tatăl nostru și în Domnul Isus Christos. – 2 Tesaloniceni 1:1

În calitate de Biserică a lui Christos noi suntem în Tatăl și în Fiul. Dar ce înseamnă aceste lucruri?

Cuvântul “Tatăl” implică, în primul rând, îngrijire, susținere, protecție și disciplină. Deci, a fi în Tatăl înseamnă, în principal, să fim sub protecția lui Dumnezeu în calitate de Tată ceresc al nostru.

Apoi, a fi în Fiul. Cuvântul Domnul implică autoritate, conducere și drept de proprietate. Deci, a fi în Domnul (Fiul) înseamnă, în principal, a fi sub autoritatea și în posesia lui Isus ca Domn suprem al nostru.

Astfel, Pavel salută biserica din Tesalonic în așa fel încât să le amintească că sunt o familie (în grija unui Tată) și că sunt slujitori (sub autoritatea unui Domn). Aceste două descrieri ale lui Dumnezeu ca Tată și Domn, și, ca rezultat, a bisericii ca fiind o familie și un corp de slujitori, corespunde cu două dintre cele mai importante 2 nevoie ale noastre.

Fiecare dintre noi are nevoie de salvare și de ajutor, pe de o parte, și de nevoia de scop și de sens, pe de altă parte.

Avem nevoie de un Tată ceresc care să aibă milă de noi, să ne salveze de păcat și din mizerie. Avem nevoie de ajutorul Lui la fiecare pas pentru că suntem slabi și vulnerabili.

De asemenea, avem nevoie de un Domn care să ne călăuzească în viață și să ne spună ce este bine și ce este rău, să dea un scop vieții noastre, un motiv pentru a exista, o utilitate vieții noastre, conform motivului pentru care Dumnezeu ne-a creat. Nu este suficient să fim doar în grija unui Tată, oricât de minunat ar suna lucrul acesta. Noi avem nevoie și de o călăuză cerească pentru care și după care să trăim.

Avem nevoie de un Tată milostiv care să ne fie Protector și vrem ca Domnul Isus să fie Liderul nostru care să ne conducă spre cauza măreață a Împărăției Lui. Astfel, când Pavel spune în versetul 1 din 2 Tesaloniceni 1: “către Biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu, Tatăl nostru și în Domnul Isus Christos.” – putem înțelege două lucruri:

  1. Că în Tatăl avem odihnă și ajutor;
  2. Iar în Fiul avem curaj și sens.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Two of Our Deepes Needs – https://www.desiringgod.org/articles/two-of-our-deepest-needs

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Discover more from Corpus Reformatorum

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading