3 Aprilie – Ce să faci atunci când te clatini pe cale?

Autor: John Piper

ZIUA 92

Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau să-l facă, iată ce fac! – Romani 7:19

Creștinii nu trăiesc doar înfrângeri. Dar nici nu trăiesc doar biruință desăvârșită asupra păcatului. Și, în acele vremuri în care nu reușim să biruim păcatul, Romani 7:13-25 ne arată modul în care ar trebui să se comporte un adevărat creștin.

Ar trebui:

  1. Să iubim legea lui Dumnezeu (v.22);
  2. Să urâm păcatul pe care îl săvârșim (v. 15);
  3. Să recunoaștem cât de nenorociți suntem (v. 24);
  4. Să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru biruința pe care ne-o va da în Isus Christos (v. 25).

Cu alte cuvinte, niciun creștin nu ar trebui să se lamenteze în înfrângere. Niciun creștin nu ar trebui să se mulțumească cu înfrângerea. Dacă suntem învinși pentru un timp, nu ar trebui să ne ferim de la a recunoaște acest lucru.

Fără ipocrizie, fără falsitate. Fără perfecționism. Fără zâmbete bisericești sau superficialitate.

Și, prin înfrângerile noastre, Dumnezeu ne păzește de superficialitatea cu care uneori tratăm propriile noastre eșecuri și de rapiditatea cu care îi judecăm pe alții atunci când aceștia greșesc.

Doamne, ajută-ne să ne simțim mai rău din cauza propriilor noastre greșeli, decât din cauza eșecurilor altora.

Doamne, dă-ne smerenia apostolului Pavel: „O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?… Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Christos, Domnul nostru!… Astfel dar, cu mintea eu slujesc Legii lui Dumnezeu; dar cu firea pământească, slujesc legii păcatului.” Romani 7:24-25

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: How to Respond When You Falter – https://www.desiringgod.org/articles/how-to-respond-when-you-falter

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: