5 Aprilie – Cărțile judecății

Autor: John Piper

ZIUA 94

Și toți locuitorii pământului i se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții Mielului, care a fost înjunghiat. – Apocalipsa 13:8

Mântuirea este asigurată pentru toți ale căror nume sunt scrise în cartea vieții.

Motivul pentru care a avea numele scris în cartea vieții ne asigură mântuirea este că această carte este numită: “cartea vieții Mielului care a fost înjunghiat.” Numele din această carte nu sunt scrise pe baza faptelor lor. Ei sunt mântuiți pentru că Isus a fost omorât.

Dar Ioan spune în Apocalipsa 20:12: “Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea.” Așadar, cum, atunci, scrierea numelor noastre în cartea vieții este legată de faptele noastre, dacă noi suntem mântuiți pentru că Isus a fost omorât?

Răspunsul este că aceste cărți care înregistrează faptele noastre conțin suficiente dovezi ale apartenenței noastre la Christos, încât funcționează ca o confirmare clară a credinței noastre și a relației noastre cu Christos.

Luați în considerare Apocalipsa 21:27: “Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții Mielului.” Aici, cel care este scris în cartea vieții nu numai că nu se poate pierde, dar nici nu practică lucruri detestabile și păcătoase.

De exemplu, să privim la tâlharul de pe cruce. Isus a spus că va ajunge în rai (Luca 23:43). Dar cum va avea loc judecata sa atunci când se vor deschide cărțile? Mai mult de 99,9% din viața lui s-ar putea să fie păcătoasă.

Mântuirea lui va fi asigurată de sângele lui Christos. Numele lui va fi în cartea Mielului care a fost înjunghiat.

Dumnezeu va deschide cărțile. În primul rând, El va folosi cele scrise acolo, adică toate păcatele, pentru a arăta și glorifica sacrificiul suprem al jertfei Fiului Său. Și, în al doilea rând, Dumnezeu va citi cea mai importantă pagină din carte, adică pagina zilei în care este înregistrată transformarea dramatică a tâlharului, în acea zi pe cruce. Această lucrare a lui Dumnezeu, consemnată în cărți, despre acea ultimă zi, va fi confirmarea publică a credinței și relației tâlharului cu Christos. Și, iată, Christos va fi temeiul mântuirii sale, iar nu faptele lui.

Astfel, când spun că ceea ce este scris în cărți este o confirmare publică a credinței noastre și a unirii cu Christos, nu vreau să spun că acele înregistrări vor conține mai multe fapte bune decât fapte rele.

Vreau să spun că acolo va fi consemnat un fel de viață în Christos, fel care arată realitatea credinței – realitatea regenerării și a relației cu Christos. Așa trăim fiecare nouă zi pe acest pământ, încrezători că osânda noastră s-a șters (Romani 8:1) și că numele nostru este scris în cartea vieții și că Cel care a început această bună lucrare în noi, o va duce la bun sfârșit de dragul lui Christos.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: The Books at the Judgment – https://www.desiringgod.org/articles/the-books-at-the-judgment

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: