top
Devoționale zilnice 6 Aprilie – Două modalități prin care să-ți aduci aminte de Isus

6 Aprilie – Două modalități prin care să-ți aduci aminte de Isus

Autor: John Piper

ZIUA 95

Adu-ți aminte de Domnul Isus Christos din sămânța lui David, înviat din morți, după Evanghelia mea. – 2 Timotei 2:8

Pavel menționează două modalități specifice prin care ne putem aminti de Isus: învierea Lui și faptul că este urmașul lui David. Dar de ce aceste două aspecte?

Pentru că, dacă a înviat din morți, El este viu și triumfător asupra morții – inclusiv asupra morții noastre!

Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Christos Isus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuiește în voi. Romani 8:11

Ceea ce înseamnă că, oricât de gravă ar fi suferința, cel mai grav lucru care ți se poate întâmpla pe acest pământ este să mori. Dar Isus a lipsit moartea de putere. Tu nu vei muri. Vei trăi.

Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeți-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în gheenă. – Matei 10:28

Și, mai mult, învierea lui Isus nu a fost o înviere întâmplătoare. A fost învierea fiului lui David. “Adu-ți aminte de Domnul Isus Christos din sămânța lui David, înviat din morți, după Evanghelia mea.” De ce spune Pavel asta?

Pentru că fiecare evreu știa ce înseamnă acest lucru. Asta însemna că Isus este adevăratul Mesia (Ioan 7:42). Și asta însemna că această înviere a fost învierea Unui Împărat veșnic. Ascultă cuvintele spuse Mariei, mama lui Isus, de către înger:

Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un Fiu,căruia Îi vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; și Domnul Dumnezeu Îi va fa scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci, și Împărăția Lui nu va avea sfârșit.– Luca 1:31-33

Așadar, amintește-ți de Isus, Cel pe care Îl slujești și Cel pentru care suferi. El nu este doar viu dintre cei morți, ci este viu ca un rege care va domni pentru totdeauna – împărăția Sa nu va avea sfârșit. Indiferent ce ți-ar face cei din lumea aceasta,. nu trebuie să-ți fie frică. Vei învia. Și vei domni cu El.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Two Ways to Remember Jesus – https://www.desiringgod.org/articles/two-ways-to-remember-jesus

Tradus cu permisiune – Translated with permission