8 Aprilie – Fă-l pe Satan să-și recunoască înfrângerea

Autor: John Piper

ZIUA 97

Împotriviți-vă diavolului, și el va fugi de la voi. – Iacov 4:7

Cu cât Satan apare mai real în zilele noastre – și deci mai activ – cu atât victoria lui Christos a deveni mai prețioasă pentru aceia care se încred în El.

Noul Testament ne învață că atunci când Christos a murit și a înviat, Satan a fost învins decisiv. I s-a acordat un timp limitat de libertate, dar puterea lui împotriva poporului lui Dumnezeu este zdrobită și nimicirea sa (a lui Satan) este un lucru sigur.

Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. – 1 Ioan 3:8b

El Însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. – Evrei 2:14

A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. – Coloseni 2:15

Cu alte cuvinte, lovitura decisivă a fost dată la Calvar. Și, într-o zi, când timpul de libertate limitată a lui Satan se va încheia, Apocalipsa 20:10 spune: „Și diavolul, care-i înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă (…). Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor.”

Ce înseamnă toate acestea pentru acei dintre noi care Îl urmăm pe Isus Christos?

Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Christos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. – Romani 8:1

Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socotește neprihăniți! – Romani 8:33

Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Christos, Domnul nostru. – Romani 8:38-39

Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. – 1 Ioan 4:4

Ei l-au biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. – Apocalipsa 12:11

De aceea, Împotriviți-vă diavolului, și el va fugi de la voi.. Diavolul a fost învins și ni s-a dat victoria. Sarcina noastră acum este să trăim în acea victorie și să-l facem pe Satan să-și recunoască înfrângerea.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: What It Means to Pray for Your Enemy – https://www.desiringgod.org/articles/what-it-means-to-pray-for-your-enemy

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: