10 Aprilie – Ce presupune să-ți fie rușine de păcatele tale?

Autor: John Piper

ZIUA 100

Căci, atunci când erați robi ai păcatului, erați slobozi față de neprihănire. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea? – Romani 6:20-21

Când ochii minții ne sunt deschiși și vedem păcatele noastre care Îl dezonorează pe Dumnezeu precum și comportamentul nostru anterior, e pe bună dreptate sentimentul de rușine pe care îl avem. Pavel spune bisericii din Roma: „Când erați robi ai păcatului (…) ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine (…)”

Este bine să privim înapoi și să simțim durerea pe care o trăiam cândva, atunci când Îl disprețuiam pe Dumnezeu. Desigur, nu trebuie să ne oprim și să ne gândim doar la trecut. Dar, o inimă creștină adevărată nu poate să nu se uite în trecut și să nu simtă ecouri de rușine pentru ceea ce a făcut, chiar dacă Dumnezeu ne-a iertat.

Rușinea „bine simțită” este sănătoasă și zidește credința. Pavel le-a spus tesalonicenilor: „Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el, ca să-i fie rușine.” (2 Tesaloniceni 3:14). Aceasta înseamnă că rușinea este un pas necesar răscumpărării și restaurării, fiind ceva necesar chiar și pentru pocăința unui credincios care se află într-o perioadă de răceală spirituală și păcat. Rușinea nu este ceva de evitat cu orice preț. Există loc pentru rușine și în relația lui Dumnezeu cu poporul Său.

Putem concluziona că principiul biblic pentru care rușinea este de dorit este acela că rușinea trebuie să aibă ca izvor central prezența lui Dumnezeu.

Rușinea greșită sună ceva de genul: „Nu te simți rușinat în legătură cu un lucru sau o situație decât dacă ai participat în vreun fel sau altul la acel rău.”

Criteriul biblic pentru rușine spune: „Simte-te rușinat pentru orice mână sau orice deget pe care îl ai implicat în ceva ce Îl dezonorează pe Dumnezeu, indiferent câți ar fi cei care ar vedea rușinea ta.”

Motivul pentru care ar trebui să ne simțim rușinați este că în fiecare zi avem comportamente care Îl dezonorează pe Dumnezeu. Totuși, nu ar trebui să simțim rușine este în situațiile în care oamenii își bat joc de noi pentru că facem lucruri care Îl onorează pe Dumnezeu.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: What Is Well-Placed Shame? – https://www.desiringgod.org/articles/what-is-well-placed-shame

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: