12 Aprilie – Până la urmă, vei învinge

Autor: John Piper

ZIUA 102

Pilat a zis: Aveți o strajă; duceți-vă de păziți cum puteți. Matei 27:65

Când Isus a murit și a fost îngropat, cu o piatră mare rostogolită la gura mormântului, fariseii au venit la Pilat și i-au cerut voie să sigileze mormântul și să-l păzească.

S-au folosit de cea mai bună variantă pe care o aveau – dar tot în zadar.

Era în zadar atunci, este și astăzi în zadar și va fi întotdeauna. Oricât ar încerca, oamenii nu-L pot ține pe Isus în mormânt. Nu pot să-L țină îngropat.

Nu este greu de înțeles: El nu poate fi ținut captiv, pentru că a intrat în mormânt de bună voie. S-a lăsat calomniat, hărțuit, disprețuit, împins și ucis.

Îmi dau viața ca iarăși s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau și am putere s-o iau iarăși; aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu. – Ioan 10:17-18

Nimeni nu-L poate ține în mormânt, pentru că nimeni nu L-a doborât vreodată.

Când pare că Isus a fost îngropat definitiv, El apare din nou și face o minune.

Împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ; fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. – Marcu 4:26-27

Lumea crede că întunericul îl poate ucide pe Christos. Adevărul este că El face cele mai minunate lucrări chiar în întuneric.

Adevărat, adevărat vă spun, că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. – Ioan 12:24

Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. – Faptele apostolilor 2:24

Isus este preot în veac, “prin puterea unei vieți nepieritoare” (Evrei 7:26).

Timp de 20 de secole, lumea și-a pierdut timpul în zadar. Nimeni nu-L poate îngropa pe Isus. Nimeni nu-L poate ține captiv. Nu Îl pot reduce la tăcere și nici nu-I pot limita activitatea. Isus este viu și cu totul liber să meargă oriunde și să facă orice dorește.

Ai încredere în El și mergi cu El, indiferent de costuri. Până la urmă, vei învinge.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: You Cannot Lose in the End – https://www.desiringgod.org/articles/you-cannot-lose-in-the-end

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: