17 Aprilie – Crede în Isus!

Autor: John Piper

ZIUA 107

„Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele, pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea; și ceea ce câștigă biruinţă asupra lumii este credinţa noastră.”1 Ioan 5:3-4

Observați: a-L iubi pe Dumnezeu nu înseamnă doar a-i păzi poruncile. Înseamnă a avea o astfel de inimă pentru Dumnezeu încât păzirea poruncilor să nu fie împovărătoare pentru tine. Asta spune Ioan. Dar apoi el transpune acest adevăr în termenii nașterii din nou și credinței, mai degrabă decât în cei ai iubiri. El spune, fără pauză, „pentru că” – adică iată de ce poruncile lui Dumnezeu nu sunt împovărătoare: „oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea”. Așadar, nașterea din nou este cea care depășește obstacolele lumești din calea păzirii poruncilor lui Dumnezeu fără a fi o povară.

Și în cele din urmă el adaugă: „și ceea ce câștigă biruinţă asupra lumii este credinţa noastră”. Deci, nașterea din nou învinge obstacolele lumești în calea păzirii poruncilor, pentru că nașterea din nou dă naștere credinței. Deci, miracolul nașterii din nou creează credința, care îmbrățișează tot ceea ce este Dumnezeu pentru noi în Hristos ca fiind extrem de satisfăcător, ceea ce face ca ascultarea de Dumnezeu să fie mai de dorit decât ispitele lumii. Și asta înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu.

Pastorul și teologul din secolul al XVIII-lea Jonathan Edwards s-a luptat cu acest text și a concluzionat:

„Credința mântuitoare implică dragoste. Dragostea noastră față de Dumnezeu ne permite să depășim dificultățile legate de respectarea poruncilor lui Dumnezeu – ceea ce arată că iubirea este principalul lucru în credința mântuitoare, viața și puterea ei, prin care produce efecte mari.”

Cred că Edwards are dreptate și că numeroase texte din Biblie susțin ceea ce spune el.

Un alt mod de a spune aceasta este: credința în Hristos nu înseamnă doar consimțământul la ceea ce este Dumnezeu pentru noi, ci și îmbrățișarea tot ceea ce este El pentru noi în Hristos. „Adevărata credință Îl îmbrățișează pe Hristos în modul în care Scripturile îl înfățișează păcătoșilor” – acesta este un alt citat din Edwards. Această „îmbrățișare” este un fel de iubire față de Hristos – acel fel care îl prețuiește mai presus de toate lucrurile.

Prin urmare, nu există nicio contradicție între 1 Ioan 5:3, pe de o parte, care spune că dragostea noastră pentru Dumnezeu ne face capabili să păzim poruncile Lui, și versetul 4, pe de altă parte, care spune că, credința noastră învinge obstacolele lumii care ne împiedică să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu. Iubirea pentru Dumnezeu și Hristos este inclusă în credință.

Ioan definește apoi credința ascultătoare ca fiind cea „ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu” (1 Ioan 5:5). Această credință îl „îmbrățișează” pe Isus prezent ca persoana divină glorioasă care este: Fiul lui Dumnezeu. Credința ascultătoare nu înseamnă pur și simplu să fii de acord cu faptul că Isus este Fiul lui Dumnezeu, pentru că și demonii sunt de acord cu asta. „Și iată că au început să strige: „Ce legătură este între noi și Tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme?” (Matei 8:29). A crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu înseamnă „a îmbrățișa” semnificația acelui adevăr – valoarea realității. Înseamnă să fii mulțumit de Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu și tot ceea ce Dumnezeu este pentru noi în El.

„Fiul lui Dumnezeu” înseamnă că Isus este cea mai mare persoană din univers alături de Tatăl Său. Prin urmare, tot ceea ce a învățat El este adevărat, tot ceea ce a promis El va rămâne în picioare și toată măreția Lui nu se va schimba niciodată.

Prin urmare, a crede că El este Fiul lui Dumnezeu include să mizezi pe toate acestea și să fii mulțumit de ele.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Embracing Jesus – https://www.desiringgod.org/articles/embracing-jesus

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: