top
Devoționale zilnice 28 Aprilie – Marele schimb

28 Aprilie – Marele schimb

Autor: John Piper

ZIUA 118

Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului; deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credinţă și care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.Romani 1:16-17

Trebuie să fin drepți pentru a putea sta în fața lui Dumnezeu. Dar nu suntem drepți. Ceea ce suntem, suntem niște păcătoși.

Deci, Dumnezeu are ceea ce noi avem nevoie și nu merităm – dreptatea; și avem ceea ce Dumnezeu urăște și respinge – păcatul. Care este răspunsul lui Dumnezeu la această situație?

Răspunsul Lui este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu care a murit în locul nostru și a purtat condamnarea noastră. „Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe Însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului” (Romani 8:3). Al cui trup a purtat condamnarea? A Lui Isus. Ale cui păcate au fost condamnate? Ale noastre. Acesta este marele schimb. Iată ce spune 2 Corinteni 5:21: „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.”

Dumnezeu a pus păcatele noastre asupra lui Hristos și le-a pedepsit în El. Și în moartea ascultătoare a lui Hristos, Dumnezeu și-a împlinit și justificat neprihănirea Lui și ne-a imputat-o nouă. Păcatul nostru asupra lui Hristos; dreptatea Lui asupra noastră.

E greu de subliniat că Hristos este răspunsul lui Dumnezeu la cea mai mare problemă a noastră. Totul se datorează lui Hristos.

Nu-l poți iubi niciodată prea mult pe Hristos. Nu poți să te gândești prea mult la El, să-i mulțumești prea mult sau să depinzi prea mult de El. Toată iertarea noastră, toată îndreptățirea noastră, toată neprihănirea noastră este în Hristos.

Aceasta este Evanghelia – vestea bună că păcatele noastre sunt puse asupra lui Hristos și dreptatea Lui este pusă asupra noastră și că acest mare schimb devine al nostru nu prin fapte, ci numai prin credință. „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” (Efeseni 2:8-9).

Iată vestea bună care ne ridică poverile, ne dă bucurie și ne întărește.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: The Great Exchange – https://www.desiringgod.org/articles/the-great-exchange

Tradus cu permisiune – Translated with permission