10 Mai – Un popor pentru El

Autor: John Piper

ZIUA 130

Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu Și-a aruncat privirile peste neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-I poarte Numele. – Faptele apostolilor 15:14

Este greu de subliniat gloria lui Dumnezeu în misiunea bisericii pe pământ.

Când perspectiva lui Petru a fost dată peste cap atunci când a avut vedenia animalelor necurate din Faptele Apostolilor 10, moment în care Dumnezeu a vurt să-i dea o lecție în sensul evanghelizării neamurilor, el s-a întors la Ierusalim și le-a spus apostolilor ce s-a întâmplat. Știm acest lucru pentru Iacov a rezumat discursul lui Petru în versetul de mai sus.

Nu este de mirare că Petru spune că Dumnezeu urmărește strângerea unui popor care să fie numai al Lui, având în vedere lecția cu animalele necurate.

Să ne amintim că, după ce tânărul bogat s-a îndepărtat de Isus și a refuzat să-L urmeze, Petru l-a întrebat pe Isus: „Iată că noi am lăsat tot și Te-am urmat. Ce răsplată vom avea?” (Matei 19:27). Isus i-a răspuns cu o mustrare blândă, care de fapt spunea că nu există ideea de sacrificiu, atunci când faci lucrurile pentru numele Fiului lui Dumnezeu. El a spus: „Oricine a lăsat case sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde pentru Numele Meu va primi însutit și va moșteni viața veșnică.” (Matei 19:29).

Adevărul este simplu: Dumnezeu urmărește să-și adune un popor pentru El, din toate neamurile pământului, din toate limbile și din toate popoarele (Apocalipsa 5:9, 7:9).

Prin urmare, atunci când urmărim să fim în slujba lui, trebuie să renunțăm la căutarea propriului nostru confort, propriului nostru succes și să renunțăm la faimă, alăturându-ne scopului Său minunat. Numai așa nu vom putea pierde niciodată, indiferent prin câte necazuri vom trece (Faptele apostolilor 14:22, Romani 8:35-39).

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: A People for His Name – https://www.desiringgod.org/articles/a-people-for-his-name

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: