12 Mai – De ce ar trebui să-i iubim pe dușmanii noștri?

Autor: John Piper

ZIUA 132

Dar Eu vă spun vouă, care Mă ascultați: Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc. – Luca 6:27

Există două motive principale pentru care creștinii ar trebui să-și iubească dușmanii și pentru care ar trebui să le facă bine.

Primul este pentru că în felul acesta arată puțin din Dumnezeire. Dumnezeu este prin El Însuși milostiv.

căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. – Matei 5:45

Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fărădelegile noastre. – Psalmul 103:10

Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Christos. – Efeseni 4:32

Deci, atunci când și noi, ca și creștini, acționăm în felul acesta față de dușmanii noștri, noi arătăm puțin din felul în care este Dumnezeu.

Al doilea motiv este pentru că inimile creștinilor sunt mulțumitoare lui Dumnezeu și nu sunt mânate de dorința de răzbunare, nu sunt robit de bani sau de confortul pământesc.

Prin nașterea din nou, Dumnezeu a devenit singura noastră comoară, și, prin urmare, nu ne mai tratăm adversarii prin prisma răzbunării, ci prin prisma satisfacției pe care o avem în Dumnezeu.

În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună, care dăinuiește. – Evrei 10:34

Ceea ce ne face să nu ne dorim răzbunarea este convingerea noastră că această lume nu este casa noastră și că Dumnezeu ne va da cea mai atotmulțumitoare și deplină răsplată. Noi știm că avem în ceruri o avuție mai bună.

Așadar, în amândouă dintre aceste motive vedem un lucru: Dumnezeu se reflectă prin noi așa cum este El adevărat, dacă ne comportăm așa cum se comportă și El.

Puterea de a fi milostiv și iubitor vine din atitudinea noastră de mulțumire pe care o avem față de Dumnezeu. Când ne comportăm cum se comportă și El, îi ajutăm pe dușmanii noștri să vadă cum este cu adevărat Dumnezeu. Dumnezeu este magnific. Și ceea ce ne dorim este ca, iubindu-i pe dușmanii noștri, să-L facem pe Dumnezeu să fie glorificat în ochii tuturora.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Why We Should Love Our Enemies – https://www.desiringgod.org/articles/why-we-should-love-our-enemies

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: