24 Mai – Stânca încrederii tale

Autor: John Piper

ZIUA 144

„Noi însă, frați preaiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului.”2 Tesaloniceni 2:13

Biblia vorbește despre faptul că Dumnezeu ne-a ales  în Hristos înainte de întemeierea lumii (Efeseni 1:4) înainte să fi făcut ceva bine sau rău (Romani 9:11). Prin urmare, alegerea noastră este necondiționată în sensul cel mai strict. Nici credința și nici ascultarea noastră nu stau la baza ei. Alegerea lui Dumnezeu este gratuită și total nemeritată.

Pe de altă parte, zeci de pasaje din Biblie vorbesc despre mântuirea noastră finală (spre deosebire de alegerea noastră în veșnicia trecută) ca fiind condiționată de schimbarea inimii și a vieții. Așadar, se pune întrebarea: Cum pot avea siguranța că voi stărui în credința și sfințenia necesare pentru a moșteni viața veșnică?

Răspunsul este că asigurarea este înrădăcinată în alegerile noastre. 2 Petru 1:10 spune: „De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci, dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată.”. Alegerea divină este fundamentul angajamentului lui Dumnezeu de a ne mântui și, prin urmare de a  lucra în noi prin sfințirea harului, ceea ce harul Său a început.

Acesta este sensul noului legământ. Oricine crede în Isus este un beneficiar sigur al noului legământ, pentru că Isus a spus în Luca 22:20: „Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi.”. Adică prin sângele Meu asigur noul legământ pentru toți cei care sunt ai Mei.

În noul legământ, Dumnezeu nu poruncește doar ascultarea; El o da. „Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima și inima urmașilor tăi, astfel încât să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, ca să trăiești”Deuteronom 30:6. „Voi pune Duhul Meu în voi și vă voi face să urmați poruncile Mele și să păziți și să împliniți legile Mele.”Ezechiel 36:27; cf. 11:20. Acestea sunt promisiuni ale noului legământ.

Alegerea este angajamentul etern al lui Dumnezeu de a face acest lucru pentru poporul Său. Deci, alegerea garantează că pe cei pe care Dumnezeu îi îndreptățește prin credință îi va glorifica cu siguranță (Romani 8:30). Aceasta înseamnă că El va lucra fără greș în noi toate condițiile prevăzute pentru glorificare.

Alegerea este temeiul final al asigurării, deoarece, întrucât este angajamentul lui Dumnezeu de a mântui, este, de asemenea, angajamentul lui Dumnezeu de a permite tot ceea ce este necesar pentru mântuire.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: The Bedrock of Your Assurance – https://www.desiringgod.org/articles/the-bedrock-of-your-assurance

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: