top
Devoționale zilnice 30 Mai – Ceva cu care să ne lăudăm

30 Mai – Ceva cu care să ne lăudăm

Autor: John Piper

ZIUA 150

Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. – Efeseni 2:8-9

Noul Testament corelează credința și harul pentru a ne asigura că nu ne lăudăm cu ceea ce numai harul poate să facă.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este Efeseni 2:8. Prin har, prin credință. Aici este legătura care face harul să fie total dependent de Dumnezeu. Prin har, prin credință.

Credința este actul sufletului nostru, prin care se îndepărtează de insuficiența noastră, către resursele libere și infinite ale lui Dumnezeu. Credința se este dependentă și strâns legată de pe libertatea lui Dumnezeu de a distribui har celor nevrednici. Credința se bazează în totalitate pe bunătatea lui Dumnezeu.

Prin urmare, credința, prin ea însăși, anulează orice mândrie sau lăudăroșie, și se declară total dependentă de har. Oriunde se uită ea, ea vede harul. Deci nu se poate lăuta cu nimic în afara harului. Ci numai în Domnul, Autorul harului.

Deci, Pavel, după ce a spus că mântuirea este prin har, prin credință, el spune: Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. (Efeseni 2:8-9). Credința nu se poate lăuda cu competențe, înțelepciune umană sau altceva, pentru că credința este total dependentă de harul liber al lui Dumnezeu. Tot ce vine prin credință, este un rod al harului.

Și voi, prin El, sunteți în Christos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, pentru ca, după cum este scris: Cine se laudă să se laude în Domnul. 1 Corinteni 1:30-31

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Something to Boast About – https://www.desiringgod.org/articles/something-to-boast-about

Tradus cu permisiune – Translated with permission