2 Iunie – Cine sunt copiii lui Avraam?

Autor: John Piper

ZIUA 153

(…) toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. – Geneza 12:3b

Noi, cei care nădăjduim în Christos și îl urmăm în ascultarea credinței, suntem descendenți ai lui Avraam și suntem moștenitorii promisiunilor legământului pe care Dumnezeu i l-a făcut.

Dumnezeu i-a spus lui Avraam: „Iată legământul Meu pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl multor neamuri.” (Geneza 17:4). Totuși, Geneza arată clar că Avraam nu a născut o mulțime de copii sau de națiuni, în sens material. Prin urmare, sensul făgăduinței lui Dumnezeu a fost acela că o mulțime de neamuri se vor bucura de binecuvântările calității de fiu, chiar dacă fizic nu au legătură cu Avraam.

Fără îndoială, asta a vrut să spună Dumnezeu în Geneza 12:3, când i-a spus lui Avraam: (…) toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.. Încă de la început, Dumnezeu a avut în vedere că Isus Christos va fi descendentul lui Avraam, și că oricine se încrede în Christos va deveni un moștenitor al promisiunii lui Avraam. Pavel spune în Galateni 3:29: „Și dacă sunteți ai lui Christos, sunteți „sămânța” lui Avraam, moștenitori prin făgăduință.”.

Astfel, când Dumnezeu i-a spus lui Avram, în urmă cu 4000 de ani: „Iată legământul Meu pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl multor neamuri.”, El a deschis calea pentru fiecare dintre noi, indiferent de națiunea căreia îi aparținem, pentru ca să putem deveni copii ai lui Avraam și moștenitori ai promisiunilor lui Dumnezeu. Tot ceea ce trebuie să facem este să avem credința lui Avraam – adică să ne punem speranța în promisiunile lui Dumnezeu, atât de mult încât să fim dispuși să renunțăm la bunurile noastre cele mai dragi, la persoanele noastre cele mai dragi, așa cum și Avraam a fost dispus să renunțe la Isaac.

Nu devenim moștenitori ai promisiunilor lui Avraam lucrând pentru Dumnezeu, ci fiind încrezători că Dumnezeu lucrează pentru noi.

El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu, prin necredință, ci, întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, deplin încredințat că El ce făgăduiește poate să și împlinească. – Romani 4:20-21

De aceea, Avraam a ascultat de Dumnezeu chiar și atunci când ascultarea părea să nu ducă nicăieri. El a avut încredere în Dumnezeu că este capabil să facă imposibilul – cum ar fi, să-i învie fiul din morți.

Credința în promisiunile lui Dumnezeu – sau, am putea spune astăzi, credința în Christos, care este confirmarea promisiunilor lui Dumnezeu – este calea de a deveni un copil al lui Avraam. Ascultarea este dovada că credința este autentică (Geneza 22:12-19). De aceea, Isus spune: „Dacă ați fi copii ai lui Avraam, ați face faptele lui Avraam.” (Ioan 8:39).

Copiii lui Avraam sunt oamenii din națiunile care își pun nădejdea în Christos, și, la fel ca Avraam pe Muntele Moria, nu se dau înapoi atunci când trebuie să sacrifice lucrurile lumii acesteia.

Noi, cei care nădăjduim în Christos și îl urmăm în ascultarea credinței, suntem descendenți ai lui Avraam și suntem moștenitorii promisiunilor legământului pe care Dumnezeu i l-a făcut.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Who Are the Chlidren of Abraham? – https://www.desiringgod.org/articles/who-are-the-children-of-abraham

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: