3 Iunie – Credință în fața imposibilului

Autor: John Piper

ZIUA 154

El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu, prin necredință, ci, întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, deplin încredințat că El ce făgăduiește poate să și împlinească. – Romani 4:20-21

Pavel are în vedere aici un motiv special pentru care credința privește la harul viitor al lui Dumnezeu. Pur și simplu, motiv este că acea credință care îl glorifică pe Dumnezeu, este o încredere în puterea și integritatea lui Dumnezeu de a-și îndeplini toate promisiunile în viitor.

Pavel ilustrează această credință prin modul în care Avraam s-a raportat la promisiunea lui Dumnezeu: că va fi tatăl multor neamuri, deși era bătrân iar soția lui era stearpă (Romani 4:18): “Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi”, adică a avut credință în harul viitor și în promisiunile viitoare ale lui Dumnezeu, în ciuda tuturor dovezilor umane care spuneau contrariul.

Avraam nu a slăbit în credință atunci când s-a uitat la trupul său bătrân (avea 100 de ani) sau atunci când s-a uitat la faptul că soția lui era stearpă. Nicio urmă de îndoială nu l-a făcut să pună la îndoială făgăduința lui Dumnezeu, ci s-a întărit în credința sa pe măsură ce îi dădea slavă lui Dumnezeu, pe deplin convins că El este capabil să facă ceea ce îi făgăduise (Romani 4:19-21).

Credința lui Avraam a fost o credință în promisiunea lui Dumnezeu că îl va face tatăl multor națiuni. Această credință L-a glorificat pe Dumnezeu, pentru că a atras asupra sa toate resursele atotputernice și supranaturale ale Sale, necesare pentru a o îndeplini.

Avraam era prea bătrân pentru a avea copii, iar Sara era stearpă. Și nu doar atât: cum transformi un fiu sau doi în multe neamuri, despre care Dumnezeu a spus că Avraam le va fi tată? Totul părea clar imposibil.

Prin urmare, credința lui Avraam L-a glorificat pe Dumnezeu, pentru că el a fost deplin asigurat că Dumnezeu poate face ceea ce pentru om este imposibil. Aceasta este credința pe care suntem chemați să o avem. Credința că Dumnezeu va face pentru noi ceea ce noi niciodată nu am putea să facem.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Faith for the Impossible – https://www.desiringgod.org/articles/faith-for-the-impossible

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: