22 Iunie – Cum ar trebui să luptăm pentru sfințenia personală?

Autor: John Piper

ZIUA 173

Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. – Evrei 12:14

Există o formă de sfințenie practică fără de care nu Îl putem vedea pe Dumnezeu. Mulți, însă, trăiesc de parcă nu ar fi așa.

Există creștini care trăiesc vieți atât de lipsite de sfințenie încât vor auzi cuvintele îngrozitoare ale lui Isus, când le va spune: “Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege.” Pavel le spune acestor creștini: “Dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri (…)” (Romani 8:13).

Înțelegem, deci, că există o formă de sfințenie fără de care nimeni nu-L va vedea pe Dumnezeu. Din acest motiv, a învăța să lupți pentru sfințenie, prin credința în harul viitor, este extrem de important.

Există o variantă prin care poți urmări sfințenia și totuși să te îndrepți direct spre moarte. Pavel ne avertizează spunându-ne să nu-I slujim lui Dumnezeu în alt mod decât El ne-a cerut.

El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva, El, care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. – Faptele Apostolilor 17:25

Orice efort în a-L sluji pe Dumnezeu într-un mod care nu Îi este plăcut, ajunge să fie un act care Îl dezonorează pe El ca și cum ar fi un zeu păgân.

Petru, însă, ne arată și adevărata slujire a lui Dumnezeu: “Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Christos, ale căruia sunt slava și puterea în vecii vecilor! Amin.” (1 Petru 4:11). Chiar și Pavel spune: N-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Christos prin mine. (Romani 15:18 și 1 Corinteni 15:10).

Clipă de clipă, harul este aici pentru a ne ajuta să facem orice lucrare bună pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru noi.

Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună – 2 Corinteni 9:8

Lupta pentru faptele bune este lupta pentru a crede în promisiunile harului viitor.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: How We Must Fight for Holiness – https://www.desiringgod.org/articles/how-we-must-fight-for-holiness

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: