top
Devoționale zilnice 30 Iunie – Alinare din partea lui Dumnezeu în mânia viitoare

30 Iunie – Alinare din partea lui Dumnezeu în mânia viitoare

ZIUA 181

Prezenta traducere nu reprezintă în totalitate poziția teologică escatologică a Asociației Corpus Reformatorum. Vezi ceea ce credem aici.

Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă atât vouă, care sunteți întristați, cât și nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Christos. – 2 Tesaloniceni 1:6-8

Va veni o vreme când răbdarea lui Dumnezeu va înceta. Atunci când Dumnezeu își va fi văzut poporul suferind pentru perioada de timp pe care EL a stabilit-o și atunci când numărul martirilor va fi complet (Apocalipsa 6:11), atunci va veni o răzbunare dreaptă și sfântă din ceruri.

Observați faptul că răzbunarea lui Dumnezeu este percepută de cei aleși drept o alinare. Dumnezeu consideră că este drept să răsplătească, atunci, cu suferință pe cei care acum ne chinuie pe noi. Astfel, judecata asupra celor care astăzi ne chinuie, va fi o formă de har și alinare pentru noi.

Poate că cea mai remarcabilă imagine a judecății este imaginea distrugerii Babilonului din Apocalipsa 18. La distrugerea lui, un glas mare din cer spune: “Bucură-te de ea cerule! Bucurați-vă și voi sfinților, apostolilor și prorocilor! Pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate și a judecat-o.” Atunci o mulțime s-a auzit și a spus: “Aleluia! Ale Domnului Dumnezeului nostru sunt mântuirea, slava, cinstea și puterea! Pentru că judecățile Lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica pământul cu curvia ei, și a răzbunat sângele robilor Săi din mâna ei.” (Apocalipsa 19:1-2).

Când răbdarea lui Dumnezeu va fi ajuns la capăt, acest veac se va sfârși iar judecata se va manifesta asupra dușmanilor poporului Său, iar sfinții nu vor dezaproba în niciun fel dreptatea care se va face atunci.

Distrugerea finală a celor necredincioși nu va fi trăită cu părere de rău de cei mântuiți din poporul Domnului.

Refuzul altora de a se pocăi nu va afecta simțămintele sfinților. Iadul nu va putea să-i șantajeze pe sfinți. Judecata lui Dumnezeu va fi aprobată de cei mântuiți, iar aceștia vor experimenta dreptatea ca pe un mare har.

Prezenta traducere nu reprezintă în totalitate poziția teologică escatologică a Asociației Corpus Reformatorum. Vezi ceea ce credem aici.

Sursa originală: Heaven’s Relief in the Coming Wrath – https://www.desiringgod.org/articles/heavens-relief-in-the-coming-wrath

Tradus cu permisiune – Translated with permission