top
Devoționale zilnice 6 Iulie – Cum a biruit Christos amărăciunea?

6 Iulie – Cum a biruit Christos amărăciunea?

Autor: John Piper

ZIUA 187

Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și, când era chinuit, nu amenința, ci Se supunea dreptului Judecător. – 1 Petru 2:23

Nimeni nu a suferit mai mult și mai grav decât Isus. Fiecare gram de suferință și de ură care s-a răsfrânt asupra lui a fost complet nemeritat.

Nimeni nu a trăit vreodată mai lipsit de cinste decât a fost Isus. Nimeni nu a fost mai dezonorat decât a fost Isus.

Dacă cineva ar avea dreptul să se enerveze, să fie răzbunător sau rău, acela ar fi Isus. Cum s-a controlat El când ticăloșii, a căror existență o susținea chiar El, l-au scuipat pe față? 1 Petru 2:23 ne dă răspunsul: Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și, când era chinuit, nu amenința, ci Se supunea dreptului Judecător.

Asta înseamnă că Isus a avut credință în harul viitor al judecății drepte a lui Dumnezeu. Nu a fost nevoie să se răzbune din cauza nedreptăților pe care le-a suferit. El și-a încredințat cauza în mâna lui Dumnezeu. El a lăsat răzbunarea în mâinile lui Dumnezeu și s-a rugat pentru vrăjmașii săi: „Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac.” (Luca 23:34).

Petru ne oferă această privire de ansamblu asupra credinței lui Isus, pentru ca noi înșine să învățăm să trăim în același mod. El a spus: „Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Christos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, ca să călcați pe urmele Lui.” (1 Petru 2:21).

Dacă Christos a biruit sentimentul de amărăciune și dorința de răzbunare prin credința în ceea ce Dumnezeu, bunul Judecător, făgăduise că va face, cu atât mai mult ar trebui noi, din moment ce am mai puține motive de suferință, să facem la fel.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: How Christ Conquered Bitterness – https://www.desiringgod.org/articles/how-christ-conquered-bitterness

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Discover more from Corpus Reformatorum

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading