12 Iulie – Credința alungă vinovăția, lăcomia și frica

Autor: John Piper

ZIUA 193

Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. – 1 Timotei 1:5

Pavel analizează dragostea. Și una dintre sursele esențiale ale dragostei este credința sinceră. Motivul pentru care credința este sursa iubirii este că Dumnezeu este cel care alungă din inimă puterile păcătoase care împiedică iubirea.

Dacă ne simțim vinovați, avem tendința de a fi depresivi, de a ne autocompătimi și de a fi incapabili să vedem orice altceva decât suferința. În aceste împrejurări, cum se ne mai pese și de altcineva? Sau suntem ipocriți pentru a ne acoperi vinovăția și ajungem să distrugem sinceritatea în relațiile cu ceilalți, motiv pentru care nu suntem capabili să manifestăm dragoste adevărată. Sau vorbim despre greșelile altora doar pentru a minimiza vinovăția pentru propriile noastre greșeli, motiv pentru care iarăși nu putem manifesta dragoste. Astfel, dacă ne propunem să iubim cu adevărat, trebuie să învățăm să învingem efectele distructive ale vinovăției.

La fel este și cu frica. Dacă ne este frică, avem tendința să stăm departe de cei din biserică, care s-ar putea să aibă nevoie de un cuvânt de bun venit sau de încurajare. Sau, din cauza fricii, putem ajunge să respingem ideea de slujire sau de misiune, pentru că sună prea periculos. Sau s-ar putea să ne risipim banii pe asigurări excesive sau să ajungem înghițiți de tot felul de fobii care ne fac mai preocupați de nevoile noastre decât de nevoile celorlalți. Toate acestea sunt contrare adevăratei iubiri.

La fel este și cu lăcomia. Dacă suntem lacomi, vom cheltui bani pe lux – bani pe care i-am putea cheltui pentru răspândirea Evangheliei. Nu ne asumăm nimic riscant, pentru ca nu cumva ca bunurile noastre prețioase și luxoase să fie puse în pericol. Ne concentrăm mai mult pe lucruri decât oameni, sau vedem în oameni numai simple marionete care să slujească scopurilor noastre materiale. Nici într-o astfel de atitudine nu este prezentă adevărata dragoste.

Credința adevărată dă naștere iubirii adevărate, prin învingerea vinovăției, fricii și a lăcomiei.

Ea învinge vinovăția pentru că are totală încredere în faptul că moartea lui Christos este suficientă pentru a ne asigura achitarea și neprihănirea acum și pentru totdeauna (Evrei 10:14).

Ea învinge frica pentru că se bazează pe promisiunea lui Dumnezeu: „nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10).

Ea învinge lăcomia pentru că are încredere că Isus Christos este bogăția cea mai de preț a întregii lumi și că nu există altceva mai prețios decât Fiul lui Dumnezeu (Matei 13:44).

Deci, când Pavel spune: Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută., el vorbește despre puterea extraordinară a credinței de a depăși toate obstacolele care stau în calea iubirii adevărate. Când luptăm lupta credinței – adică lupta de a crede în promisiunile lui Dumnezeu care înving vinovăția, frica și lăcomia – atunci ne luptăm pentru iubire.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Faith Expels Guilt, Greed and Fear – https://www.desiringgod.org/articles/faith-expels-guilt-greed-and-fear

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: